FiG-2015 tryckt och tillgänglig på hemsidan

I dagarna lämnade FiG-2015 tryckeriet och rapporten bör dimpa ner i brevlådorna hos er som beställt den under kommande vecka. Nytt för i år är också att rapporten nu direkt finns tillgänglig här på vår nya hemsida, vilket vi skrivit mer om i rapportens inledande ledartext, som vi återger här nedanför.

Ur FiG-2015:
Största nyheten sedan 2007!

I FiG-2014 berättade vi att vi från och med FiG-2016 skulle publicera våra rapporter både digitalt och i tryckt form. Men eftersom vi fortfarande ligger lite efter i utgivningen hann vi bli klara med detta nya upplägg redan till den här rapporten. För detta har vi Magnus Rahm att tacka, som sedan sist slitit med att processa allt vårt publicerade material från 2007 och framåt till vår nya hemsida, rrk.gof.nu!

Och nu tänker ni kanske ja, ja, vi förstår. Det är väl samma gamla rapport i pdf om man hellre vill läsa på skärm än papper, annars samma? Men nu tänkte vi inte så. Vi har länge velat göra allt arbete vi gör och alla analyser det mynnar ut i mer lättillgängliga så att alla som skådar i Göteborgsområdet kan använda dem. Helst direkt i fält. Vi har haft visioner. Smygstartat hemsidor. Inte kommit vidare. Men nu har alltså Magnus Rahm drivit oss ända i hamn, och vi är oerhört stolta över resultatet.

Hemsidan innehåller nu allt vi publicerat sedan 2007 (eller 2000 för fenologin). Du kan läsa det i samma ordning som i den tryckta rapporten, eller klicka på ett artnamn för att få upp alla analyser vi publicerat för den arten oavsett år. Du kan sortera fenologi­grafiken på ankomstdatum eller systematiskt. Kolla fenologirekord eller fyndbilder direkt i mobilen om du är tveksam över om det du har framför dig i fält kan stämma. Med mera. Vi kommer fylla på med ännu mer, men redan nu hoppas vi det här kan bli en utmärkt resurs för alla Göteborgsskådare att ha med sig i fickan i vår. Det är utan tvekan det största hopp framåt vi gjort sedan FiG-2007 då vi helt omarbetade vår rapport och fenologi till nuvarande form. Hoppas ni gillar det! Och vill ni ändå ha rapporten tryckt fortsätter vi med den också. Den har ju också sina finesser, framför allt i soffan. Mer info om hur du beställer FiG-2016 kommer i FpV och på hemsidan när den är tryckklar.

Allra sist lyfter vi på hatten och tackar avgående Martin Oomen för många år av gott arbete! Nu tar vi lite vår. Med rrk.gof.nu i fickan förstås ...

Pär Lydmark, redaktör