Fåglar i Göteborgstrakten 2015

Svanar och gäss
Vi inleder med en artgrupp som har många vinnare – mindre sångsvan, sädgås, spetsbergsgås och bläsgås är alla exempel på arter som har blivit allt lättare att få se i vårt område. För Torslandavikens ruggande knölsvanar tycks en viss återhämtning ha skett efter ett par magra år. »
Änder
Områdets tredje amerikanska kricka kunde ses vid Kvillehed i Nordre älv och den första häckningen av snatterand blev ett faktum under året. Praktejderhonan på Galterö stannade kvar till i början av mars och viggarna fick en ut en ungkull i Angered för femte året i rad. »
Hönsfåglar
För första gången på länge fick vi ett, om inte helgjutet så åtminstone hyfsat hönsår! Orrarna bröt sin vikande trend, tjädrarna var relativt talrika och flera fynd av både vaktel och rapphöna gjordes. »
Lommar och doppingar
En rekordsumma sträckande smålom och ett häckningsförsök av ett par gråhakedopping i Hökälla var två av skrällarna i denna illustra samling vattenlevande fåglar. Dessutom gjordes ett oväntat fynd av svarthalsad dopping i Hindås, men bara sex konstaterade häckningar av smådopping är närmast att betrakta som en doppingskandal. »
Havsfåglar
Havsfåglar är väl de ornitologiska celebriteter som lockar flest utsocknes fågelskådare till vårt rapportområde. Under året kunde man bland annat glädjas åt två baleariska liror och en gulnäbbad. I övrigt uppträdde de flesta havsfågelarterna i normala antal. »
Skarvar–storkar
I november kom storken till Göteborg. Den slog sig ned på en lyktstolpe i Askim och blev därmed årets mest oväntade händelse i denna artgrupp. I övrigt stretade toppskarvarna vidare i skärgården medan rördrommen tutade i Hårssjön – precis som vanligt. »
Rovfåglar
Det blev ett spännande rovfågelår, där antalet röda glador fortsätter öka, liksom fynd av stäpphök. Vårt andra fynd av eleonorafalk sågs dra in över rapportområdet från nordsidan Nordre älv. I övrigt kunde även aftonfalk noteras och antalet obsar av lärkfalk vid Hårssjön i maj var rekordhögt. Våra pilgimsfalkar fortsatte att häcka i området. »
Rallar och trana
Två konstaterat lyckade tranhäckningar i området är ett fint resultat och också under sträcktider var arten ovanligt talrik i år. För övriga arter inom gruppen var det ett högst normalt år, egentligen helt utan vare sig positiva eller negativa överraskningar. »
Vadare
Ovanligt många skärsnäppor under våren, magert med småsnäppor under hösten och återigen vårfynd av spovsnäppa var några punkter som stack ut under vadaråret. Dessutom befäste Galterö sin position som myrsnäppelokalen nummer ett i området med fynd för sjätte året i följd. »
Labbar
Magert med fjällabb och storlabb, fina dagssummor av kustlabb och ett ovanligt februarifynd av bredstjärtad ger en inblick i labbåret 2015. »
Måsar och tärnor
Den svarthuvade måsen förlängde sin årliga svit, vittruten var ovanligt talrik och kentsk tärna häckade i området för fjärde året i rad. »
Alkor
Ett relativt lågt antal alkekungar observerades under hösten medan ett överraskande januarirekord av denna charmiga lilla alka kunde noteras. Lunnefåglarna visade ett fortsatt lågt uppträdande. »
Duvor–ugglor
En av de större överraskningarna var två riktiga turturduvor som kom sträckande tillsammans redan i mitten av april. För flera ugglor noterades ovanligt många revir, bland annat ropade det osedvanligt många berguvar och sparvugglor. Att den enda pärlugglan kraschlandade på en lekplats i Majorna är däremot symptomatiskt för denna lilla uggla som inte hörts spela i de göteborgska skogarna på flera år. »
Nattskärra–hackspettar
En härfågel valde att fira första maj i Slottsskogen, men i övrigt var det glest mellan överraskningarna i denna brokiga samling arter. »
Lärkor–strömstare
Det går fortsatt dåligt för trädlärkan vars vemodiga drillande nu börjar bli en riktig sällsynthet i området. Tyvärr rapporteras även häckande backsvalor allt mer sällan och i allt lägre antal. Bland de mer positiva fynden återfinns hela tre engelska sädesärlor, två vattenpiplärkor, en större piplärka och några berglärkor som återigen fanns stationära kring Torslandaviken under hela vinterhalvåret. »
Trastfåglar
Våra näktergalar tycks bli färre och färre medan de svarta rödstjärtarna håller ställningarna. Vidare bjöd året på goda siffror för ringtrast och svarthakad buskskvätta, men den stora stjärnan bland trastfåglarna, tillika kanske årets på många sätt mest oväntade fågelfynd, var naturligtvis ökenstenskvättan som förgyllde en majdag i Kviberg. »
Sångare
Att tajgasångarrekord slås tycks numera ske på årlig basis, värre går det dock för våra gräshoppsångare som stod för en riktig bottennotering. Året bjöd också på en riktig stänkare, nämligen den iberiska gransångare som satt och sjöng på Vargö i över en månad. »
Skäggmes–starar
Hela fyra sommargyllingar och två rosenstarar förärade rapportområdet detta år. Den andra rosenstaren gladde dessutom många med att snällt stanna och mumsa bär i Torslandaviken i nästan en hel oktobervecka. »
Finkar–fältsparvar
I den sista artgruppen finner vi både vinnare och förlorare. Värstingarna är steglits som har haft en svårslaget positiv utveckling medan ortolansparv dessvärre får placeras i den motsatta kategorin. En fågel som däremot trotsade alla förutbestämda kategorier var den hämpling som valde att övervintra på Hönö – lyckat, vad det verkar. »