Aktuella fåglar 21–31 januari

Flyttfåglar som i extremfall kan dyka upp nu Extremt sällsynt – dubbelkolla och dokumentera noga! Rekorddatum för tidigaste fyndet någonsin anges inom parentes, följt av mediandatum för säsongens första obs.

Extremt sällsynt – dubbelkolla och dokumentera noga! Rekorddatum för tidigaste fyndet någonsin anges inom parentes, följt av mediandatum för säsongens första obs.

Senaste nytt

Rapporteringsmall till OpenOffice

Rapportering i Artportalen kan dels göras direkt i onlineformulär, dels via Excel eller andra kalkylprogram. På Artportalens hemsida finns en Excel-mall att ...

Att skriva raritetsblankett

Många av de frågor vi får handlar om raritetsblanketter, det vill säga de blanketter som en rapportör behöver fylla i för att ett ovanligare fågelfynd ska bl...

Rrk Göteborg kliver in i 2000-talet

Välkommen till Rrk Göteborgs nya hemsida! Rrk är en förkortning för regional rapportkommitté, och sedan 1960-talet har vi granskat, sammanställt, analyserat ...