Fåglar i Göteborgstrakten 2009

Svanar och gäss
Knölsvanarna i Torslandaviken tycks ha återhämtat sig. I övrigt bjöd året på fler spetsbergsgäss än någonsin, tidiga mindre sångsvanar och vitkindade gäss mitt i vintern – men inte en enda ljusbukig prutgås för första gången på över tio år. »
Änder
Salskrakarna återhämtade sig glädjande nog denna vinter, vilket tillsammans med en praktejder och en alförrädare utgör 2009 års andhöjdpunkter. Dessutom häckade mandarinand återigen, och ett par fenologirekord noterades bland simänderna. »
Hönsfåglar
Efter förra årets bottennotering var det återigen gott om spelande vaktlar i Göteborgsområdet 2009. För övriga höns verkar läget stabilt i skogen men dåligt på Hisingen och i skärgården. »
Lommar och doppingar
Både storlom och svartnäbbad islom visar uppåtgående trender, men det är glesare mellan fynden av vitnäbbad islom och gråhakedopping. Däremot sågs fler svarthalsade doppingar än någonsin. »
Havsfåglar
Lirmässigt blev 2009 ett bra år med två gulnäbbade, en balearisk och fler mindre liror än på tio år. En av dessa vållade mycket huvudbry. Var det en mindre eller en medelhavslira? »
Skarvar–storkar
2009 får klassas som ett vitt år i de här artgrupperna. Skarvar är förvisso svarta och rördrommar bruna, men det som stack ut mest i år var ändå två vita hägrar och en vit stork. »
Rovfåglar
Det blev dubbelt upp för tre lite ovanligare rovfåglar i rapportområdet under 2009, nämligen brunglada, ängshök och jaktfalk. Dessutom noterades tre nya fenologirekord. »
Sumphöns och trana
Det blev en riktig rallvinter 2009, framför allt under januari och februari. Dessvärre blev det ingen knarrsommar, och den klassiska lokalen Brudarebacken ekade tom hela året. »
Vadare
Flera udda vinterfynd och tidiga vårflyttare bidrog till att inte mindre än tio nya fenologirekord noterades under 2009. Dessutom bjöds det på ovanligt många dvärgbeckasiner och två fjällpipartillfällen. »
Labbar
Snedfördelade bredstjärtade labbar och en felplacerad fjällabb var det som utmärkte 2009 i labbväg. Och den fortsatta avsaknaden av häckande kustlabb. »
Måsar och tärnor
Både småtärna och skräntärna rapporteras allt oftare i Göteborgsområdet, och även tärnmås är vid det här laget snudd på årlig. När det gäller skrattmåshäckningar är dock rapporteringen dålig. »
Alkor
2009 blev ett normalt lunneår, medan utdelningen av alkekung, sillgrissla och tordmule var lite mer måttlig. Och precis som i fallet med skrattmås låg rapporteringsfrekvensen av häckande tobisgrisslor långt under normala nivåer. »
Duvor–ugglor
Duvåret 2009 bjöd på tvåsiffriga antal skogsduvor, tresiffriga antal turkduvor och femsiffriga antal ringduvor. »
Nattskärra–praktfåglar
Två kungsfiskarhäckningar och första sommarhärfågeln någonsin. 2009 var praktfullt värre! »
Hackspettar
Ett steg fram och två steg tillbaka. Vart tar de tretåiga hackspettarna vägen när det ska häckas? Får vi någonsin svaret? Göktytor är enklare – de åker till Björkö. I alla fall gjorde de det 2009. »
Lärkor och svalor
En ovanligt sen ladusvala och en rekordtidig hussvala var det som stack ut mest i dessa artgrupper 2009. I övrigt var det ganska mycket som vanligt. »
Piplärkor–strömstare
Både större piplärka och vattenpiplärka fortsatte trenden att vara vara så gott som årliga, och rödstrupig piplärka noterades på våren för första gången på fem år – dessutom rekordtidigt. Och de övervintrande forsärlorna blir bara fler och fler. »
Trastfåglar
Under årets sista månader invaderades rapportområdet av trastar i en omfattning vi inte varit med om på många år. I övrigt bjöd 2009 på svart rödstjärt mitt i vintern, en rekordtidig näktergal och ett par sena höstskvättor men ingen höstringtrast. »
Sångare
Sju rekordtidiga och fem rekordsena sångararter gör årets fenologitabell mer röd än någonsin. Dessutom bjöd 2009 på både trast- och höksångare, områdets första iberiska gransångare, brandkronad kungsfågel och flera övervintrare. »
Flugsnappare–mesar
Det blev inga pungmesar i år men väl två mindre flugsnappare och dubbla snapparrekord på våren. Och entiteparet på Hönö tycks trivas i skärgården. »
Sommargylling–starar
Inga större sensationer här i år, men såväl törnskata som varfågel sågs rekordtidigt under respektive arts säsong. Och sommargyllingar gör ju alltid folk glada. »
Finkar–fältsparvar
Hösten 2009 bjöd på gott om korsnäbbar men ovanligt få ortolansparvar (även om en av dem sågs något tidigare än vanligt). Dessutom sträckte områdets tredje gulhämpling förbi. »