Fåglar i Göteborgstrakten 2008

Svanar och gäss
Av flera gåsarter sågs ovanligt stora flockar under 2008, och både prutgås och vitkindad gås anlände rekordtidigt på våren. Dessutom sågs en långstannande bläsgås vilket inte hör till vanligheterna. »
Änder
Guldkornet bland änderna 2008 blev en praktejder. Förutom hybrider och parkrymlingar noterades också den första vigghäckningen på sex år, men dessvärre ovanligt få salskrakar på vintern. »
Hönsfåglar
Första fyndet i rapportområdet av rödhöna gjordes under 2008. Förvisso med största sannolikhet en förrymd fågel, men ändå. I övrigt noterades första orrhäckningen på tio år, och bara en enda vaktel. »
Lommar och doppingar
Ovanligt välinventerade storlommar och rekordmånga svartnäbbade islommar blir facit av 2008 års lomsammanställningar. Skäggdoppingen däremot lider av underrapportering under häckningstid. »
Havsfåglar
2008 blev ett bra havsfågelår med två gulnäbbade liror, en balearisk lira, en handfull klykstjärtade stormsvalor och dessutom ovanligt höga siffror av både havssula och stormfågel, i alla fall under delar av året. »
Skarvar–storkar
Toppskarven fortsätter att öka i yttre skärgården och spräckte i år för första gången 200-vallen. Är det en framtida häckfågel vi ser? Drommarna tutade på i Hårssjön och som krydda på moset sågs en ägretthäger på samma lokal. »
Rovfåglar
Med rariteter som brun glada, stäpphök, ängshök, obestämd skrikörn, aftonfalk och jaktfalk går rovfågelsåret 2008 till historien som ett av de bästa i Göteborgs rapportområde. »
Sumphöns och trana
Den tidiga våren gjorde att de första tranorna sågs rekordtidigt. I övrigt bjöd 2008 på gott om vattenrall och rörhöna, men anmärkningsvärt nog inte en enda småfläckig sumphöna! »
Vadare
Bland vadargodbitarna detta år kan vi notera en riktigt fin sträckdag för kustpipare och gott om rödspovar. Dessutom gjordes rejäl förskjutning av det tidigare höstfenologirekordet för sandlöpare. Mosnäppan hade dessvärre ett riktigt bottenår. »
Labbar
Ovanligt få fjäll- och bredstjärtade labbar sågs under 2008, men storlabb noterades i vanlig omfattning. Dessutom noterades en rekordsen kustlabb i mitten av november. »
Måsar och tärnor
Under 2008 gjordes rapportområdets första lyckade häckning av kentsk tärna. Året bjöd också på bland annat flera småtärnor, två skräntärnor, både kaspisk och vitvingad trut samt en bra sträckdag för dvärgmås. »
Alkor
Det mest utmärkande i alkväg under 2008 var tyvärr den stora avsaknaden av lunnefåglar, vilka noterades i extremt låg omfattning. »
Duvor–ugglor
Duvåret 2008 bjöd på bra höststräck av ringduva och fortsatt god utveckling på häckningsfronten för turkduva. »
Nattskärra–praktfåglar
Ett kungsfiskarpar gick till häckning i år precis som förra året, men misslyckades tyvärr med häckningen. Dessutom noterades bland annat en ovanligt sen tornseglare och en härfågel. »
Hackspettar
Förhoppningen om en säker häckning av tretåig hackspett gick om intet i år igen. Men den finns kanske i ett bohål därute någonstans ändå. I övrigt var 2008 ett ganska normalt spettår. »
Lärkor och svalor
Trädlärkan tänjde sitt fenologispann åt båda håll det här året, men sågs oroande nog på färre häcklokaler än vanligt. Dessutom konstaterar vi att det är dålig fart på backsvalerapporteringen men att det var bättre fart på ladusvalesträcket. »
Piplärkor–strömstare
Större piplärka fortsätter att vara årlig och vattenpiplärkan återkom till skärgården efter en vinters avsaknad av fynd. Dessutom noterades det andra fyndet någonsin av gulhuvad gulärla och ovanligt gott om sena vårfynd av sidensvans i år. »
Trastfåglar
Bland småtrastarna noterades i år en intressant hybrid mellan rödstjärt och svart rödstjärt, och ovanligt många svarthakade buskskvättor. Dessutom gjordes det återigen vinterfynd av dubbeltrast. »
Sångare
Sångaråret 2008 bjöd inte bara på vattensångare utan även två nya sångararter för skärgården (trast- och vass-). Orden ”Rörö” och ”taigasångare” blev alltmer oskiljbara och brandkronad kungsfågel noterades i dubbla exemplar. Dessutom putsades fem fenologiska rekord. »
Flugsnappare–mesar
Höstfynd av mindre flugsnappare gjordes i år för första gången sedan 80-talet, och trädgårdsträdkrypare noterades för första gången i rapportområdet. Dessutom var pungmesutdelningen god. »
Sommargylling–starar
Efter förra årets totala avsaknad av sommargylling blev det tangerat rekordår för den bananfärgade flöjten under 2008, men med nötkråkerapporter var det betydligt sämre ställt. »
Finkar–fältsparvar
I de avslutande artgrupperna noterades bland annat gott om sträckande bo-/bergfink, återigen en konstaterad steglitshäckning och för första gången på några år ett antal bändelkorsnäbbar under hösten. »