Havsfåglar

Lirmässigt blev 2009 ett bra år med två gulnäbbade, en balearisk och fler mindre liror än på tio år. En av dessa vållade mycket huvudbry. Var det en mindre eller en medelhavslira?
Höga antal: 205 ex str S Vinga 26.9 (Musse Björklund m fl). 161 ex str S Vinga 27.9 (Musse Björklund m fl). 153 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl).
Udda fynd: 1 ex Smithska udden 28.9 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 1.10 (Bo Nilsson).
Ganska mediokra högsta dagssummor men ändå inom variationen. Fynd över land brukar röra sig om sjuka eller skadade fåglar. Fågeln vid Smithska udden hade båda vingarna brutna och fick avlivas medan fågeln vid Prästgårdskilen kunde fångas och lämnas in för rehabilitering på Fågelcentralen.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.7 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Patrik Axelsson m fl).
Eftersom den gulnäbbade liran inte är årlig i Göteborgsområdet är två fynd en fin utdelning. Fynden gjordes under den tid då chansen är allra störst att stöta på arten i våra farvatten, och utgör fynd nummer 18 och 19 genom tiderna (se separat ruta för komplett fyndhistorik).
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 30.8 (Ola Bäckman m fl). 5 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 6 ex str S och 1 ex str N 23.9 (Martin Widén m fl). 3 ex str S 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 3 ex str S 27.9 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex str S 28.9 (Ola Bäckman m fl). 5 ex str S 3.10 (Tina Widén m fl). 5 ex str S 4.10 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S 7.10 (Johannes Löfqvist m fl). Övriga lokaler: 2 ex str S Vinga 26.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex str SV Vinga 28.9 (Erik Törnvall). 2 ex str S Rörö 7.10 (Magnus Unger).
De gråliror vi ser i Göteborgsområdet flyger årligen medurs runt hela Atlanten. I september–oktober passerar de Europa på sin väg tillbaka till häckningslokalerna i Sydatlanten, och det är då chansen är som störst att få se dem i Göteborg. Årets resultat, 34 individer fördelade på tio dagar, är normalt.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 28.5 (Per Björkman). 1 ex str S och 1 ex str N 18.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 19.6 (Ola Bäckman). 14 ex str S och 4 ex str N 21.7 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str V 26.7 (Patrik Axelsson). 1 ex str S 30.7 (Carl Tholin m fl). 12 ex str S 31.7 (Andreas Karlsson m fl). 2 ex str S 16.8 (Tina Widén m fl). 12 ex str S 17.8 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 18.8 (Stefan Delin). 3 ex str 23.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 24.9 (Andreas Karlsson m fl). 1 ex str N 25.9 (Per Wohlin m fl). 1 ex str S 26.9 (Arne Ekström m fl). 2 ex str S 27.9 (Håkan Gabrielsson m fl). Vinga: 11 ex str S 31.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 25.9 (Åke Anderson m fl). 1 ex str S 27.9 (Musse Björklund m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Hyppeln 27.9 (Per Björkman m fl). 1 ex str N Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 24.9 (Lars Davidsson). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 4.10 (Tina Widén m fl).
Mindre lirans år går till historien som det näst bästa någonsin, endast brädat av 1998 då minst 79 ex passerade området. Då blev den högsta dagsnoteringen 18 ex str S vid Vinga den 15 juli. Det antalet får fortfarande gälla som dagsrekord, eftersom årets bästa dag på 14 + 4 ex den 21 juli innehåller både syd- och nordsträckare, och därmed troligen också några dubbelräkningar. En totalsumma för året blir osäker eftersom havsfåglar dessutom ibland flyger i stora cirklar över havet, och på så vis kan passera en lokal flera gånger, men 59 ex är en rimlig bedömning. Tidsmässigt är fynden fördelade som förväntat, möjligen med undantag av årets första observation – det finns bara tre majfynd sedan tidigare.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl).
Fågeln uppvisade ett i viss mån intermediärt utseende mellan de båda arterna.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str Vinga 31.7 (Mikael Molin m fl).
Rapportområdets nionde baleariska lira, och Sveriges tjugonionde (se separat ruta för komplett fyndhistorik i Göteborgsområdet). Den 30 juli kunde en balearisk lira matas in från en båt vid Måseskär i Bohuslän och Rk har bedömt att det var samma individ som sågs dagen efter vid Vinga. Fågeln kom sträckande norrifrån och rastade en kort stund på vattnet innan den vände norrut igen. Vill man se balearisk lira är stormar från västsektorn i augusti de optimala förutsättningarna. Årets fynd är visserligen rapportområdets första i juli men ligger ändå inom den tid då man kan våga hoppas på att den baleariska ska glida förbi.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Hyppeln 27.9 (Per Björkman m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Markus Lagerqvist, Magnus Persson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Martin Widén).
Fem exemplar gör 2009 till ett av 00-talets sämre år. Uppträdandet är dock liksom för alla andra havsfåglar till största delen väderberoende. Att vindarna kom från ostsektorn under större delen av oktober är en orsak till att årssumman blev relativt låg.
Magnus Rahm
Höga antal: Högsta dagssumma blev 491 2K+ str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Christian Cederroth).
Udda fynd: 1 ad Torslandaviken 9.5 (Hans Börjesson m fl). 1 1K+ Säve, Hisingen 8.9 (Tommy Järås).
Hur stora de högsta dagssummorna blir varierar mycket från år till år och årets ligger helt inom variationen men är långt ifrån rekordet på 2 100 ex som noterades på Kråkudden den 3 oktober 2001. När på året de bästa dagarna infaller varierar mycket med vindarna, men början av oktober är en bra tid om väderleken är lämplig. Ett och annat inlandsfynd av sjuka eller skadade fåglar görs precis som för stormfågel nästan varje år. Av årets sulor på land rastade den ena på Torslandavikens vadarstrand bland knölsvanar och den andra på en fotbollsplan. Båda lämnade sina udda rastplatser för egen maskin.
Magnus Rahm