Rovfåglar

Det blev dubbelt upp för tre lite ovanligare rovfåglar i rapportområdet under 2009, nämligen brunglada, ängshök och jaktfalk. Dessutom noterades tre nya fenologirekord.
Häckningar: 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist m fl). Häckningstid: 1 ex Gråkuntan, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 1 ad hane Hårssjön 15.6 (Magnus Rahm). 1 ad hane Uggledal, Askim 20.6 (Mikael Forsman). 1 ad hane Änggårdsbergen 21.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Ellesbo, Hisingen 2.7 (Göran Karlsson). 1 ad hane Jonsered 17.7 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Hög, Hisingen 19.7 (Tommy Järås).
Höga antal: 12 ex str NO Svindal, Askim 17.5 (Mikael Forsman).
Paret vid Rådasjön sågs komma flygande med getingbon. Utöver denna häckning föreligger sju fynd med lägre häckningskriterier. Fyndbilden är normal för senare år. De tolv bivråkarna den 17 maj passerade under ett så kort tidsintervall som en kvart.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Vrångö 19–24.8 (Tina Widén m fl). 1 ex str SO Safjället, Mölndal 5.9 (David Armini).
Fjärde respektive femte fyndet av brun glada i området. Första höstfynden för rapportområdet, de tidigare är gjorda under april–maj.
Per Björkman
Vår: 20 fynd av 21 ex under perioden 8.3–30.4.
Sommar: 1 ex Olofstorp, Bergum 3.6 (Kjell Hansson). 1 ex Råda 22.6 (Christer Johansson). 1 ex Stora Tjärnet, Kållered 24.6 (Håkan Sivencrona). 1 ex Hökälla 25.6 (Jan Hellström). 1 ex Majorna 19.7 (Per Arne Lindgren). 2 ex Kålltorp 29.7 (Jonny Olofsson).
Höst: 1 ex str S Medicinareberget 1.8 (Mikael Molin). 1 ex str O Björkö 2.8 (Magnus Unger m fl). 1 ex Rönnings älvstrand, Hisingen 6.9 (Mats Raneström).
Totalt 29 fynd av 31 ex under året är ett fortsatt högt antal röda glador. Det är dock en liten nedgång från förra året, då det totalt sågs 33 ex i rapportområdet. Dessförinnan har det totala antalet däremot aldrig överstigit 20 fåglar. Även i år gjordes observationer under sommaren. Vi har väntat i flera år på att hitta den första häckningen i rapportområdet, men ännu har det inte gjorts.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 1.1–20.3.
April–maj: 1 ad Hårssjön 21.4 (Britt-marie Bruun m fl). 1 ex Rörö 21.5 (Håkan Ydregården).
Augusti: 1 ex str SO Brudarebacken–Solängen, Mölndal 5.8 (Peter Hamrén m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 22 ex under perioden 12.10–31.12.
Observationen av en adult havsörn under häckningstid vid Hårssjön är särskilt intressant. Under övrig tid är antalet rapporter normalt för senare år. Det var inte alltför länge sedan havsörnen var en sällsynthet i Göteborgsområdet och vi får hoppas att arten kan etablera sig som häckfågel även hos oss, liksom den gjort på några platser i Västergötland.
Per Björkman
Häckningar: 1–2 par Hårssjön (Fredrik Andersson m fl). 1–2 par Öxnäs (Christer Fält m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Daniel Gustafsson m fl). 1 par Svankällan, Hisingen (Jörgen Persson). 1 par Gullö, Säve (Lars Gustafsson m fl). Häckningstid: 1 hane Pixbo, Råda 10.4 (Johannes Löfqvist). 1 hane Ingebäcks älvstrand, Hisingen 11.4 (Tommy Järås). 1 hane Nolviks kile, Björlanda 18.4 (Björn Granberg). 1 par Askimsviken 1.5 (Ola Wennberg). 1 honfärgad Stora Amundö 14.5 (Svante Martinsson).
I år häckade troligen fem till sex par bruna kärrhökar inom rapportområdet. Arten verkar stabil som häckfågel sedan den etablerade sig i slutet av 80-talet.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 22 ex under perioden 1.1–24.5.
Sommar: 1 hane Gunnesby, Säve 24.6 (Hans Börjesson).
Höst/vinter: Sammanlagt 50–55 ex under perioden 13.8–31.12.
Sommarfynd av blå kärrhök är ovanliga i rapportområdet. Årets fynd är det tredje under 00-talet. Antalet observerade fåglar under övrig tid får betraktas som normalt för senare år. Noterbart är att fälten runt Fässberg i Mölndal hyste tre stationära fåglar under senare delen av december.
Per Björkman
Samtliga: 1 hona str S Brudarebacken 30.8 (Christer Fält m fl). 1 3K+ hona str O Torslandaviken 5.9 (Björn Dellming m fl).
Med årets två fynd är vi uppe i totalt tio i rapportområdet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Fram till 2005 hade endast vårfynd gjorts, men därefter har ängshökar setts enbart under augusti och september.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Angered (Jörgen Persson). Häckningstid: 1 ex Änggårdsbergen 28.4 (Svante Martinsson). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Niklas Aronsson). 1 hane Grimås, Hisingen 7.6 (Per Björkman m fl).
En konstaterad häckning där en tiggande unge sågs. I övrigt lika sparsamt med rapporter om häckningar som vanligt.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 6.1–11.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–29 ex under perioden 6.9–30.12.
Rapporterna av fjällvråk har i år en något annorlunda fördelning än normalt, med fler obsar under vinter–vår och ett färre antal under höst–vinter. Även vid Falsterbo räknades det färre fjällvråkar under hösten än normalt. Där var årets antal utsträckande fåglar det näst lägsta för 00-talet. Arten visar en långsiktig minskning som häckfågel i Sverige.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Fiskebäcks hamn 1.1 (Jonas Jonsson). 1 1K Eriksdal, Hisingen 4.10 (Karl-Olof Johansson). 1 1K+ str S Johanneberg 15.10 (Olof Armini). 1 ex Hårssjön 1.11 (Magnus Rahm m fl). 1 1K Långholmen, Björlanda 1.11 (Bo Nilsson).
I år stannade antalet observerade kungsörnar på 5 ex inom rapportområdet, vilket är en fågel mer än förra året. Fynden ligger inom den tidsperiod då de flesta kungsörnar ses i vårt område.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Christer Lenoir). 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). Häckningstid: 2 ex Landvettersjön 11–13.4 (Per Karlsson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 17.6 (Christer Johansson).
Höga antal: 7 ex str S Killingsholmen, Askim 5.9 (Jan Mogol m fl).
Något lägre rapportering av häckningar i år jämfört med förra året, men i ett längre perspektiv ändå över snittet. Arten har en positiv trend som häckfågel i Sverige. Sju sträckande fåglar under en dag är ett ovanligt högt antal.
Per Björkman
Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Hökälla, Sörred, Trädet, Solberg, Stora Oxhagen, Ingebäcks älvstrand, Gullö, Bärby, och Volvo Tuve (samtliga Tommy Järås). 1 par Torslandaviken (Jan Mogol). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Bergum k:a (Tommy Järås). 1 par Gunnilse, Angered (Tommy Järås). 1 par Utbyfältet (gnm Tommy Järås). 1 par Galterö (Jon Hessman m fl). 1 par Sillfarsholmen, Gbg:s södra skärgård (Andreas Nyström m fl). Dessutom ytterligare tio häckningar i Södra skärgården (Kjell Ove Andersson). Partille kommun: 1 par Partille industriområde (Tommy Järås).
Sammanlagt 26 konstaterade häckningar, där totalt 63 ungar ringmärktes eller observerades i bo. Av de häckningar där boungar ringmärkts eller på annat sätt kontrollerats, framgår att tornfalken haft ett gott år med en kullstorlek på i medeltal 4,7 ungar per kull.
Per Björkman
Vår: Sammanlagt ca 29 ex under perioden 15.3–25.5.
Höst: Sammanlagt ca 90 ex under perioden 16.8–26.10.
Stenfalkarna passerade i normala antal under sträckperioderna. Inga vinterfynd gjordes i år i området, men första vårobsen är anmärkningsvärt tidig och ligger bara två dagar från fenologirekordet.
Per Björkman
Vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 25.4–20.6.
Sommar: 1 ex Fridhemsviken, Råda 25–28.7 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 25.7 (Jan Ohlin m fl).
Höst: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 5.8–20.9.
Ovanligt många vårfynd av lärkfalk i år, medan antalet höstfynd är färre än vad vi har haft de senaste åren. Fortsättningsvis ses även ett fåtal lärkfalkar under sommaren. I år uppehöll sig en fågel under ett par dagar vid Fridhemsviken i Rådasjön. Enligt observatören berodde det troligen på att där fanns god tillgång av sländor.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Fotö–Hönö 23–28.2 (Tina Widén m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 19.4 (Per Björkman m fl).
Två fynd av jaktfalk under året får betraktas som bra. Troligen är februarifågeln samma individ som sågs under hösten 2008 runt yttre hamnområdet och i södra skärgården, då jaktfalkarna är kända för att ha relativt stora revir under vintersäsongen. Aprilfyndet är det första under denna månad i Göteborgs rapportområde. Denna fågel var ljust gråtecknad i dräkten, vilket skulle kunna indikera att det rörde sig om en östlig ras. Även det sena datumet bör tala för detta.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt 22–30 ex under perioden 3.1–29.5.
Sommar: 1 ex Lindholmshamnen 14.6 (Fredrik Andersson). 1 ex Galterö 16.7 (Ola Wennberg). 1 ad Kungsladugård 19.7 (Kristoffer Nilsson). 1 1K Hökälla 30.7 (John Thulin).
Höst/vinter: Sammanlagt 35–40 ex under perioden 7.8–30.12.
Antalet rapporter av pilgrimsfalkar fortsätter att öka inom Göteborgsområdet. Därför blir det allt svårare att beräkna ett exakt antal fåglar. Även sommarfynden ökar, men ännu finns inga häckningar i området. Göteborgs gasklocka är sedan gammalt en säker lokal för pilgrimsfalk, och ett par noteringar därifrån förtjänar ett omnämnande. En död omärkt adult hona hittades där den 3 februari, och troligen rörde det sig om den falk som uppehöll sig i området under september och oktober 2008, med sista obsdag den 4 november. Hösten 2009 dök en falk upp vid lokalen den 3 september och denna fågel kunde genom ringavläsning identifieras som en hona ringmärkt som bounge i Halland 2008.
Per Björkman