Lärkor och svalor

En ovanligt sen ladusvala och en rekordtidig hussvala var det som stack ut mest i dessa artgrupper 2009. I övrigt var det ganska mycket som vanligt.
Häckningstid: Arten noterades på minst åtta lokaler under häckningstid.
Vår: Sammanlagt ca 35 ex under perioden 4–29.3.
Höst: Sammanlagt ca 80 ex under perioden 11.9–31.10.
Antalet lokaler med trädlärkor under häckningstid är något högre än föregående år då endast sex lokaler hyste arten. Dock är antalet fortfarande lägre än de 10–15 par som varit normalt på senare år. Fynden i övrigt är i normal omfattning med betydligt fler fåglar under höststräcket än våren.
Jon Håkansson
Samtliga: 1 ex str S Knapegården, Askim 9.10 (Stefan Andersson). 1 ex Torslandaviken 13.10 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 24.10 (Kristoffer Nilsson). 1 ex str S Hummerviken, Öckerö 26.10 (Mats Raneström). 6 ex Tjälleviks mosse, Hönö 21.11 (Björn Dellming m fl).
Normal fyndbild med kust- och skärgårdsobservationer under artens sträckperiod på hösten. Vissa år ses berglärkor även under vintern samt på vårsträcket i april. Under några år i början av 00-talet övervintrade till exempel mindre flockar vid Arendalsudden. Årets antal på tio individer är normalt för senare år.
Jon Håkansson
Häckningar: 50 par Torslandaviken (flera observatörer).
Siffran från backsvalekolonin på Rörskär vid Torslandaviken är en försiktig uppskattning av antalet häckande par. Kolonin har varit ganska stabil de senaste åren, trots det utsatta läget med störningar, och närmare 100 par är troligtvis den egentliga summan. Liksom föregående år har inga rapporter inkommit om övriga häckningar. Dock föreligger rapporter från Bråta vid Mölnlycke vilka kan tyda på att en mindre häckningskoloni fanns i närheten. Arten har tidigare under flera år häckat just i detta området.
Jon Håkansson
Sena fynd: 1 ex Stora Amundö 11.11 (Lars Lundmark).
Ett mycket sent fynd, ett av de senaste som rapporterats i hela Sverige under året. Normalt ses de sista ladusvalorna dra söderut i början och mitten av oktober. Detta är det fjärde novemberfyndet under 00-talet, bland annat noterades en individ på Donsö 10–12 november 2003. En titt i de gamla rullorna visar dock att den senaste observationen någonsin från vårt rapportområde är från 1974 då ett exemplar vid Säve var kvar så länge som till den 19 november.
Jon Håkansson