Hackspettar

Ett steg fram och två steg tillbaka. Vart tar de tretåiga hackspettarna vägen när det ska häckas? Får vi någonsin svaret? Göktytor är enklare – de åker till Björkö. I alla fall gjorde de det 2009.
Häckningar: 1 par Björkö (Bo Brinkhoff). Häckningstid: 1 ex Skändla 21.5 (Bengt Nilsen). 1 ex sp Orremossen 23.5 (Lars Erik Norbäck). 1 ex sp Lexby mader, Partille 28.5 (Jan Mogol). 2 ex Majvik, Torslanda 29.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Hammerberget, Askim 23.6 (Jan Mogol).
Vår: Sammanlagt ca 10 fynd under perioden 13.4–15.5, främst i anslutning till skärgården.
Höst: Under perioden 15.8–10.9 sågs arten regelbundet på Brudarebacken. Vid två tillfällen, den 22.8 samt 8.9 sågs 2 ex samtidigt (flera observatörer).
Glädjande att kunna konstatera den blott andra häckningen i Göteborg under 00-talet. Göktytan är en av de arter som har minskat mest under sista 20–30 åren troligen till följd av förändringar i kulturlandskapet samt i övervintringsområderna.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Rune Edquist). 1 par Uggledal, Askim (Mikael Forsman). 1 par Slottsberget, Ruddalen (Maj-Lis Borg). 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Häckningstid: Förutom de konstaterade häckningarna noterades spelande/revirhållande på ca 45 olika lokaler under mars–juli.
Fem konstaterade häckningar är en ganska normal summa, om än lägre än de senaste åren. Det tål förstås att upprepas att det verkliga antalet häckande par är betydligt större.
Martin Oomen
Samtliga: 1 par Klippans naturreservat, Björketorp 2.1–29.3 (Leif Jonasson m fl).
I likhet med föregående vår observerades ett par i Klippans naturreservat. Vart spettarna tog vägen efter mars månad är höjt i dunkel och vi får nog fortsätta att vänta på den första konstaterade häckningen ytterligare minst ett år.
Martin Oomen