Nattskärra–praktfåglar

Två kungsfiskarhäckningar och första sommarhärfågeln någonsin. 2009 var praktfullt värre!
Häckningar: 1 par Getryggen (Leif Jonasson). 1 par Knaxås, Möndal (Jörgen Grahn). Häckningstid: Sammanlagt ca 45 ex sp på 26 lokaler under perioden 13.5–15.7.
Höga antal: 7 ex sp Rördalen, Vättlefjäll 15–24.6 (Ove Andersson m fl).
Arten var riksinventeringsart 2007 och man kunde då konstatera att cirka 100–120 par finns i rapportområdet (se FiG-2007). Det finns ingen anledning att tro att arten skulle ha minskat sedan dess.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång (Martin Oomen m fl). 1 par Göta Älv, Hisingen, misslyckades med häckningen precis som i fjol (Patrik Jonasson m fl).
Vinter/vår: 1 ex Torslandaviken 1.1–29.3 (Lars Erik Norbäck m fl). 2–3 ex i området Fiskhamnen–Säveåns mynning 2.1–23.2 (Göran Andersson m fl). 1 ex Välen 4.1 (Christer Johansson). 1 ex Brandkärr, Hisingen 6.1–25.2 (Jan Hellström m fl). 1 ex Björröd, Landvetter 17.3 (Kristian Thisted). 1 ex Lundbyhamnen, Hisingen 19–25.3 (Nils Abrahamsson m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt 24 observationer av 1–2 ex under perioden 8.8–31.12 vid lokalerna Tumlehed, Fiskhamnen, Kippholmen, Utbyfältet, Jonsered, Välen, Olskroken, Lindholmen, Björketorp, Tjuvholmen, Ringön, Rådasjön, Lärjeåns dalgång, Lottkärr, Björkö, Hårssjön, Torslandaviken, Önnereds hamn och Säveåns mynning.
För första gången på många år så inledde två par häckning i rapportområdet. Paret vid Lärjeån sågs under april till juni vid en lämplig häckningsbrink och varnande fåglar sågs under juni. Häckning genomfördes med stor sannolikhet. Hösten och vintern bjöd på många spridda observationer över Göteborgstrakten. När vattendragen frös till i december koncentrerades fynden till klassiska lokaler såsom Säveåns mynning och Torslandaviken.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Sisjöns skjutfält 29.6 (Johannes Tallroth).
Första sommarfyndet av härfågel någonsin i rapportområdet. Den normala fyndbilden är annars under artens vårsträck, det vill säga från senare delen av april till början av maj samt under oktober och november. Höstfynden, som dominerar fyndstatistiken (se separat ruta för komplett fyndhistorik), kommer troligen från populationer längre österut. Årets observation får nog räknas som en kringströvande individ, de eftersök som gjordes på lokalen var fruktlösa. Arten har konstaterats häcka vid ett tillfälle i Västergötland, detta var 1922 i närheten av Vara. Enstaka par har också häckat på Öland under 1900-talet, senaste konstaterade häckningen gjordes 2001.
Martin Oomen