Storkfåglar Ciconiiformes

STORKAR Ciconiidae
Samtliga: 1 ex Hårssjön 10.5 (Ove Ferling). 1 ex Vällsjön, Råda 12.5 (Rune Edquist). 1 ex Gunnesby, Säve 25.6 (Camilla Ek).
Fynden vid Hårssjön och Vällsjön rör sannolikt samma stork, och därmed kan vi bokföra fynd nummer 19 och 20 sedan 1975. Fågeln vid Säve var omärkt, medan Hårssjö–Vällsjö-storken endast sågs i flykten, varför det är osäkert om den var märkt eller inte. På dokumentationsbilder kan man möjligen ana ringar, vilket skulle kunna indikera att detta var en stork från det skånska projektet som syftar till att återinföra vit stork som häckfågel i Sverige.
Magnus Rahm