Stormfåglar Procellariiformes

NORDSTORMSVALOR Hydrobatidae
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str SO Kråkudden, Hönö 16.9 (Per Gustavsson).
I brist på rejäla höststormar blev årssumman bara två exemplar, vilket ändå får räknas som normalt.
Magnus Rahm
LIROR Procellariidae
Höga antal: 81 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl).
Udda fynd: 1 ex förbifl Göteborgs fiskhamn 24.7 (Torgny Nordin).
"Höga antal" är kanske inte den mest träffande rubriken när den högsta dagssumman var lägre än på nästan 20 år. Överhuvudtaget gjordes ovanligt få observationer av stormfågel, vilket kan illustreras av att arten bara rapporterades två dagar i oktober och ingen i november, månader då det annars brukar göras regelbundna observationer. Man bör inte dra alltför höga växlar på havsfåglars uppträdande enstaka år längs Västkusten med tanke på att både väder och tillfällig födotillgång har stor inverkan, men det kan påpekas att arten haft en vikande trend i nordöstra Atlanten under 2000-talet. Denna nedgång sker dock efter en mycket kraftig ökning under 1900-talet, så möjligen kan det vi ser vara en återgång till mer normala nivåer.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Endast tre gråliror är historiskt uselt. De senaste 30 åren har vi bara haft ett år som varit lika dåligt, nämligen 1993. Om man tar hänsyn till utvecklingen sedan dess, i termer av skådaraktivitet, optik och vindskydd på Kråkudden, får vi förmoda att 2019 är det sämsta året på över 30 år. Liksom för övriga havsfåglar med låga årssummor får vi skylla på vädret, men möjligen kan man i den stora variationen från år till år ana att de dåliga grålireåren blir allt mer frekventa. I varje fall har vi nu haft tre ganska dåliga år i rad.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 1.7 (David Armini m fl). 1 ex str S 2.7 (Birger Stenseke). 1 ex str S 4.7 (David Armini m fl). 2 ex str S 22.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 11.8 (Fredrik Åstrand m fl). Övriga fynd: 1 ex str S Vinga 11.8 (Kent Kristenson m fl).
Efter fjolårets rekordsumma om 89 mindre liror drabbades vi av en smärre baksmälla och fick nöja oss med sju exemplar. Det är den sämsta årssumman sedan 2005, då totalt sex individer rapporterades.
Magnus Rahm