Lomfåglar Gaviiformes

LOMMAR Gaviidae
Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 225 ex sträckande S Vinga 21.4 (Anders Borgehed).
Smålommens år i Göteborgsområdet betygsätts enklast på en skala från 0 till 2, där 0 betyder underkänt (inga konstaterade häckningar) och 2 betyder väl godkänt (två konstaterade häckningar). År 2019 får betyg 2, vilket händer långt ifrån varje år. De två paren fick ut en unge vardera, vilket tros vara tillräckligt för att kompensera för den årliga dödligheten (Hemmingsson, E. & Eriksson, M.O.G. 2002. Ringing of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver Gavia arctica in Sweden. Wetlands International Diver/Loon Specialist Group Newsletter 4: 8–13). Sträcket låter sig inte lika enkelt delas in i en behändig betygsskala, men hade man försökt skulle 2019 hamnat i den nedre delen. För att dela ut ett högt betyg hade vi behövt minst det dubbla antalet. Möjligen saknades bevakning under årets sträcktopp, eller så passerade merparten av lommarna för långt västerut på sin färd genom Kattegatt.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). 1 par Stora Hålsjön, Partille (Tobias Meyer). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 16 tänkbara häckningssjöar.
Det tycks ha blivit ett ganska dåligt år för storlom. Visserligen gjordes observationer i var och varannan näringsfattig sjö i rapportområdet, men väldigt få ungar tycks ha producerats. Totalt observerades storlom med ungar i fyra sjöar, vilket är det sämsta resultatet sedan 2014 då tre häckningar konstaterades. För ett tiotal år sedan var å andra sidan fyra häckningar ett ganska gott utfall, så vi får se om detta är en återgång till 00-talets nivåer eller en tillfällig svacka i en till synes positiv trend.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 11.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Rörö 26.12 (Stefan Svanberg).
Tre fynd av fyra individer ligger i linje med de senaste årens relativt magra uppträdande. Fynden var helt typiska både vad gäller lokal och årstid. För den vitnäbbade släktingen uteblev fynd helt under 2019.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K– str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl).
Enligt observatörerna talade inget emot svartnäbbad islom, men fågeln passerade för långt ut för att en säker artbestämning skulle göras.
Magnus Rahm