Doppingfåglar Podicipediformes

DOPPINGAR Podicipedidae
Häckningar: 2 par Torslanda golfbana (Christer Fält m fl). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Ulf Levén m fl). 1 par Gunnestorps mosse (Bo Brinkhoff). 1 par Svarte mosse, Säve (Conny Palm m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 4 lokaler.
Höga antal: 37 ex Välen 23.10 (Hans Börjesson).
Nio häckande par får betraktas som ett helt normalt utfall. De 37 doppingarna i Välen slår däremot Välen-rekord, och utgör faktiskt det högsta antalet rapporterade smådoppingar i hela Sverige under 2019. Håller vi oss i Göteborgsområdet får vi bläddra tillbaka till mitten av 00-talet för att hitta antal som matchar. På den tiden attraherade Torslandaviken stora ansamlingar smådopping och som mest noterades 53 ex den 20 oktober 2006.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 5 ex 4.4–28.5. Sommar: 1 ex Torslandaviken 5–7.6 (Ola Wennberg m fl). Höst: Sammanlagt 4 ex 27.9–19.11. Vinter: 1 ex Säveåns mynning, Göteborgs hamn (Lars Hellman). 1 ex Kråkudden, Hönö 29–31.12 (Fredrik Engström m fl).
Gråhakedoppingens år var ovanligt dåligt. Tidigare har vi fokuserat på vinterfynd och eventuella sommarfynd i den här rapporten, men i år gjordes så få fynd att vi redovisar allihop. I det till stora delar obehandlade rapportunderlaget i Artportalen finns tendenser till att det ses allt färre gråhakedoppingar i rapportområdet, så genom att sammanställa samtliga årets observationer hoppas vi med tiden kunna utröna varthän det barkar.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 19.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 23.9 (Kåre Ström). 1 ex Galterö 23.10 (Lars Hellman m fl).
"Det här glömmer vi och går vidare", suckade svarthakedoppingen uppgivet efteråt. Så hade vi kanske skrivit om detta varit ett sportreferat, men i årets fågelsammanställning glöms ingenting. Här bläddrar vi istället i arkivet och konstaterar att 2019 var det sämsta året för svarthakedopping sedan 2009 då endast ett fynd gjordes. Innan dess får vi leta oss ytterligare tio år bakåt för att hitta ett så dåligt utfall, nämligen till 1999 då två fynd gjordes men skådaraktiviteten var lägre. Annars har vi haft relativt goda år på sistone, så tills vidare får vi anta att detta var en tillfällig svacka i formkurvan.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 19.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex Torslandaviken 28.4 (Staffan Larsson m fl).
Efter två år helt utan fynd fick vi två besök i Torslandaviken. Vill man hitta svarthalsad dopping i Göteborgstrakten är just Torslandaviken ett hett tips, och andra halvan av april eller första halvan av maj är en lämplig tid.
Magnus Rahm