Hökfåglar Accipitriformes

FISKGJUSAR Pandionidae
Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 7 ex str S Brudarebacken 5.9 (Roger Eskilsson m fl). 6 ex str S Brudarebacken 25.8 (Jan-Åke Noresson m fl).
Det rapporteras ett stadigt antal häckningar av fiskgjuse i områdets östra delar. Det var tredje året i rad som fyra häckningar hittades. Som mest har sex par och som lägst två par rapporterats under 2010-talet. Återigen blev Brudarebackens bevakare belönade med ett par dagar med höga antal fiskgjusar för vårt område.
Per Björkman
HÖKARTADE ROVFÅGLAR Accipitridae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Rödbo 25.5 (Tommy Järås). 1 ex Björlanda 16.6 (Magnus Lundström). 2 par Ragnhildsholmen, Hisingen 12.7 (Tommy Järås).
Årets resultat vad gäller häckning är riktigt svagt jämfört med förra året då sex revir kunde konstateras. Vi får hoppas att arten är underrapporterad och vi uppmanar folk att lägga in adekvata häckningskriterier på obsar under häckningstid.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex. Änggårdsbergen, Mölndal 26.1 (Andreas Orström). 1 ad Stensjön, Mölndal 26.9 (Lars-Olof Sandberg). 1 1K Jonsered 4.10 (Martin Johansson). 1 1K Kippholmen, Björlanda 22.10 (Peter Keil).
Fyra fynd är ett normalt utfall sett över tid även om det varit några fler under de senaste åren. Fördelningen över året är helt normal med ett vinterfynd och tre fynd under hösten. Det mest anmärkningsvärda är att en adult örn setts under slutet av september, vilket kan förklaras med att kungsörnen håller på att återetablera sig som häckfågel i södra Sverige och vi därigenom ser ett ökat antal i närområdet under sommaren.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön (Per Lundgren). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). 1 par Skogen, Landvetter (Johan Svedholm). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 par Landvetter (Erik Edvardsson). 1 par Grävlingamossen, Landvetter (Johan Svedholm).
Att hitta bon med häckande duvhökar är inte så lätt, senast en häckning konstaterades var 2013 och det görs mycket sällan. Allt tyder dock på att vi har ett stabilt antal duvhökar i området.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Lars Persson). Fynd under häckningstid: 1 par Svankällan, Hisingen (Ulf Persson). 1 par Säteriviken, Rådasjön (Elon Wismén). 1 par Askesby, Säve (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). 1 par Torslandaviken (Ulf Persson). 1 par Hårssjön (Barbro Björkman m fl). 1 par Gullö, Säve (Anders Hansson). 1 par Ragnhildsholmen (Mats Bjersing).
I år verkade arten häcka vid Sagsjön och antalet par vid potentiella häcklokaler är normalt för senare år. Tyvärr verkar det inte finnas några rapporter om utflugna ungfåglar i området vilket brukar vara ganska lätt att konstatera vid häckningsplatserna under slutet av juli.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: Inga fynd. Vår: Sammanlagt 15 ex 30.3–9.5. Höst: Sammanlagt ca 50 ex 8.8–26.11. December: 1 ad hane str S Brännö 3.12 (Lars Hellman). 1 honfärgad Öxnäs 10.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Öxnäs 30.12 (Mikael Sundberg).
Inga vinterfynd av blå kärrhök gjordes under januari–februari men antalet vårfåglar var normalt. Under hösten verkar det dock ha varit ett något färre antal fynd än det brukar. Även om fåglar noterats regelbundet under september på Hisingen, så rör observationerna ofta samma fåglar som stannar i området under en tid.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K hona Brudarebacken 23.8 (Björn Andreasson). 1 ad hane str SV Torslandaviken 24.8 (Christer Fält). 2 1K Säve 7–16.9 (Magnus Persson m fl). 1 1K str S Härryda 9.9 (Johan Karlström, m fl). 1 1K str S Arödsberget–Johanneberg 17.9 (Per Björkman m fl). 1 1K Galterö 22.9 (Andreas Svensson).
Helt i linje med tidigare år gjordes fynd under augusti och september av stäpphökar. Den fågel som sågs sträcka söderut över Göteborg den 17 september kan mycket väl ha vart någon av de fåglar som uppehöll sig i Öxnäsområdet mellan den 7 och 16 september.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad str N Brännås, Mölndal 25.8 (Johan Tallnäs).
Första fyndet sedan 2013 i området. Mitten av maj eller sent i augusti är bästa tiden för att lyckas se denna raritet för rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). Troliga häckningar: 1 par Säve (Staffan Larsson m fl). 1 par Bergum (Jerker Gustafsson m fl).
Januari–februari: 1 ex Ersdalen, Hönö 1.1 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Landvetters flygplats, Härryda 17.2 (Anders Olsson).
Det är glädjande att kunna konstatera att vi har röd glada som häckfågel i rapportområdet. I år hittades ett använt bo i Björketorp. Troligt är att vi har ytterligare minst två par i området, då det gjordes regelbundna observationer av fåglar genom hela sommaren både på Hisingen och i Bergum. Arten fortsätter sin återetablering i landet, vilket gått relativt fort och nu får den röda gladan räknas som en av de vanligaste rovfåglarna i södra Sverige vilket är mycket glädjande.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 3K– Landvetter 15.6 (gnm Peter Strandvik). 1 ad Öxnäs 25.6 (Magnus Lundström). 1 2K+ str SO Stora Kåsjön, Partille 20.7 (Tina Widén m fl). 1 ad Styrsö-Grimmered 20.7 (Andy Hultberg m fl).
I år gjordes fyra sommarfynd av havsörn och i takt med att havsörnarna sprider sig som häckfågel i grannskapet ökar antalet fynd under häckningstid även hos oss.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 25 ex 3.1–19.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 30 ex 5.9–30.12.
Nu har vi haft ungefär samma sparsamma antal fjällvråkar under några år. Några fåglar finns stationära i området under höst och vinter. Antalet sträckande fåglar uppgick inte till några större antal, men det förklaras troligen av att arten inte heller i år hade något framgångsrikt häckningsår i fjällen.
Per Björkman