Ugglefåglar Strigiformes

UGGLOR Strigidae
Häckningar: Av de tre par som skred till häckning fick endast ett par ut två ungar (Peter Strandvik m fl). Troliga/möjliga häckningar: Ytterligare sex aktiva revir, varav de ropande hanarna troligen förblev ensamma på tre lokaler.
De senaste åren har antalet aktiva Göteborgsrevir, inklusive kranskommuner, varierat mellan fem och tio, dock har antalet ungar inte varit såhär lågt sedan 2006–2007. På en lokal observerades ett använt bo men inga ungar, och på en annan lokal förolyckades troligen honan under pågående häckning. Även de berguvar som tillfälligt vistades i centrala staden, till glädje för inbitna skådare, fotografer och allmänheten, vittnar om en förkärlek för utsatta ställen i bebodda områden. En ung berguv satt under några dagar i augusti på ett balkongräcke i Vasastaden, men det visade sig att hen hade blivit skadad på något sätt och avled trots ett försök till rehabilitering på Fågelcentralen. Ytterligare en storstadsuv höll till vid Nordstan några dagar i oktober och avled senare, denna gång på grund av sjukdom. En rikstäckande inventering har pågått under 2019 och kommer att fortsätta 2020. Syftet är att bättre förstå antalet berguvar i landet, dess biotoper och föda, samt att generera ett underlag för behovet av utökat skydd på häckplatser för att öka chansen att berguvshäckningar inte förstörs av exploateringsprojekt eller skogsavverkning. Berguven är störningskänslig på sin häckplats, särskilt under äggläggning och ruvning i perioden mars till maj.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Landvetters flygplats 29.9 (gnm Thomas Woxberg). 1 ex Brudarebacken 2.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 13.11–31.12 (Stefan Hammarin m fl).
Detta är åttonde året i rad vi fått se hökuggla i Göteborgsområdet. Långstannaren på ljungheden i Änggårdsbergen etablerade vinterrevir och stannade in på nästkommande år, men det rekordet får man läsa om i nästa års rapport. Att vi ser hökuggla årligen är en relativt ny företeelse då arten har varit en riktig raritet som tidigare på 2000-talet bara setts vid två tillfällen, 2004 och 2006. Innan dess har de framför allt setts under invasionsår, långt ifrån årligen. Årets tre hökugglor i området kan förefalla som ett högt antal men kan jämföras med de tolv exemplar som sågs under invasionsåret 1983.
Silke Klick
Samtliga: Spelande: 1 ex Björketorp 26.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Backadalen 17.2 (Leif Karlsson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 19.3 (Martin Oomen). 1 ex Torslandavallen 20.3 (Mathias Theander). 1 ex Bokedalen, Jonsered 31.3 (Lars Gerre). Övriga: 1 ex Jonsered 1.1–1.3 (Mikael Forsman m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 4.1–20.2 (Martin Oomen m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 6–9.1 (Andreas Skyman m fl). 1 ex Lillhagsparken 9–19.1 (John Thulin m fl). 1 ex Hisingsparken 10.1–14.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex Gunnilse 14.1 (Mikael Sundberg). 1 ex Fridhem 18.1–20.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex Gunnebo 20.1 (Stefan Svensson). 1 ex Kållered 23.1 (Lars Erik Norbäck). 1 ex Kvibergsfältet 29.1–28.2 (Mikael Forsman m fl). 1 ex Kippholmen 3–22.2 (David Klingberg m fl). 1 ex Hisingsparken 11.2 (Märtha Boström). 1 ex Hjällbo 16.2 (Peter Andersson). 1 ex Önnered 10–12.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslanda 10.3 (Mathias Theander m fl). 1 ex Änggårdsbergen 11.3 (Mats Bjersing). 1 ex Kvibergs kyrkogård 17.3 (Andreas Skyman). 1 ex Lärjeåns dalgång 27.3 (Simon Thörn). 1 ex Slottsskogen 4.4 (Tina Widén m fl). 1 ex Delsjökolonin 12.4 (Olof Armini).
Spelande ugglor noterades på fem lokaler, men utan några indicier på häckning. Även utan häckning kunde vi njuta av flera långstannande sparvugglor som drog till sig många hågade skådare och fotografer. Att inga sparvugglor observerades under hösten är ovanligt och hände senast 2004 och 2010. Det återspeglas inte av förekomsten i angränsande landskap och är antagligen en slump.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Björkö 28.1 (gnm Kristoffer Lager). 1 ex sp Backatorp 11.3 (John Thulin). 1 ex Hönö 6.4 (gnm Bengt Karlsson).
Att hela tre pärlugglor noterades i rapportområdet är ovanligt då det typiska fyndet av pärluggla i rapportområdet är en omhändertagen individ som har förirrat sig in i stadsmiljö. Spelande pärluggla har inte hörts i Göteborgs rapportområde sedan 2010, så årets pärlugglespel på Hisingen var en överraskning.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Askesby, Säve (Mats Raneström m fl). 1 par Bergum (Håkan Thorstensson).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1–25.2 (Christer Fält). 1 ex Askim 5.2 (Jan Wahlberg). 1 ex Styrsö 1.4 (Andy Hultberg). 1 ex Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Rahm). 1 ex Björlanda kile 6.6 (David Armini). 1 ex Nordstaden 12.11 (gnm Jon Håkansson).
Häckningar av hornuggla förekommer inte årligen, och senaste gången två häckningar noterades var 2010. Arten är vanligare som häckfågel i Bohuslän så det är kanske inte förvånande att det är i norra delen av rapportområdet vi ser häckningar. Sju övriga fynd utöver häckningarna är inom ramen av den normala variationen.
Silke Klick
Samtliga: Vår: Sammanlagt 20 fynd av 25 ex 4.4 – 17.6. Höst: Sammanlagt 9 fynd av 9 ex 24.9 – 17.11.
Totalantalet av 29 jordugglor i rapportområdet står sig fint i jämförelse med tidigare år med högre antal rapporterade jordugglor såsom 2006 och 2015 då 32 respektive 30 ex rapporterades. Flest jordugglor noterades 2012 med hela 50 ex.
Silke Klick