Pelikanfåglar Pelecaniformes

HÄGRAR Ardeidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 4.3–6.6 (Ove Ferling m fl).
Övriga fynd: Torslandaviken: Upp till 3 ex 4.1–23.2 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex 10.3 (Magnus Levin). 2 ex str N 16.3 (Johan Svedholm). 1 ex 5.6 (Ola Wennberg). 1 ex 19.10 (Daniel Steen). 2 ex 30.11–1.12 (Andreas Svensson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Gullö, Säve 6.2 (Peter Strandvik). 1 ex str N Masthugget 19.5 (Johan Svedholm). 1 ex Pinan, Hönö 13.11 (Thomas Karlsson).
Ett uppträdande som ligger helt i linje med de senare åren. Förutom de klassiska vassarna i Hårssjön, har Torslandaviken de senaste åren blivit en riktigt pålitlig lokal för dromobservationer. Till skillnad från Hårssjön är det i första hand under vinterhalvåret det görs observationer i Torslandaviken.
Magnus Rahm
Häckningar: 39 aktiva bon Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). 6 aktiva bon Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Höga antal: Ca 100 ex Styrsö 25.9 (Linus Westlund).
För första gången på tio år fick vi glädjande nog en rapport om storleken på områdets största gråhägerkoloni på Ängesholmen intill Styrsö. Under dessa tio år har kolonin växt sig större, från 32 aktiva bon 2009 till 39 i år. Vid millenniets början fanns där bara två par. Det stora antal hägrar som uppehöll sig i området i september indikerar att en hel del ungar kom på vingarna också. Vår andra koloni, i Knipared, har varit stabil de senaste åren.
Magnus Rahm
Samtliga: Torslandaviken: 2 ex 21.5 (Lennart Hansson). 1 ex 10.6 (Ola Wennberg). 2 ex 15–16.6 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex 22.7 (Ola Wennberg). 1 ex 18–19.10 (Joakim Cederlund m fl). 1 ex 20–29.11 (John-Eric Thore m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hårssjön 9.4 (Ove Ferling m fl). 1 ex Stora Varholmen, Billdals skärgård 10.6 (Claes Norén). 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 31.7 (Magnus Lundström). 1 ex str SO Gullbergsvass 12.8 (Martin Oomen). 1 ex Säveåns mynning 22.8 (Roger Eskilsson). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 28.8 (Magnus Lundström). 1 ex. Gullö, Säve 5.9 (Anders Hansson). 2 ex Välen 24.9 (Eva Åkesson). 1 ex Ragnhildsholmen 17.11 (Jan-Olof Roos).
Ägretthägrarna fortsätter att ta över Göteborgsområdet liksom övriga Sverige. Årets fynd rör sannolikt till viss del samma individer som dykt upp på olika lokaler. Under hösten var Hisingens stränder särskilt populära med fynd i Torslandaviken, längs Nordre älv och kring Säveåns mynning. Drygt tio individer är kanske en rimlig eller något försiktig gissning på årets totalantal. I Sverige i stort görs flest fynd under april–maj och augusti–oktober. I Göteborgsområdet har hösten hittills varit något rikare på ägretter än våren, och framtiden får utvisa om det kan hålla som en regel. I år fick vi även några sommarfynd, och julifynden är faktiskt områdets första. Nu är det bara februari som saknas i den göteborgska ägrettstatistiken.
Magnus Rahm