Duvfåglar Columbiformes

DUVOR Columbidae
Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Jonny Jonsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Fridhems gammelskog 8.3 (John Thulin). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 24.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Hårssjön 29.3–4.4 (Ove Ferling m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 30.3–12.7 (Torbjörn Arvidsson m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 30.4–20.5 (Tommy Järås).
En häckning och ca fem revir är inget lysande resultat av denna svåröverblickade art. Risken är stor att häckningar förbises och sett till variationen av rapporter mellan åren så finns det nog ingen större anledning till oro gällande årets utfall.
Ola Bäckman
Höga antal: 1 750 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 2 050 ex str S Arödsberget, Hisingen 1.10 (Per Björkman). 2 000 ex str S Välen 5.10 (Hans Börjesson). 2 152 ex str SV Arödsberget, Hisingen 22.10 (Per Björkman).
Relativt mesiga toppar som ligger i den lägre delen av variationen mellan åren. De senaste två åren har bjudit på femsiffriga noteringar vilket vi alltså inte var i närheten av i år.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 1K Norgården, Öckerö 20.10 (Tina Widén m fl).
Rapportområdets 35:e fynd av arten som på senare tid noterats i stort sett årligen. Endast från 2012 och 2017 saknas fynd de senaste tio åren. Den 20 oktober är relativt sent men ändå helt inom ramen för höstfynd av turturduva.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Bagaregården (Göran Cederholm). 1 par Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Majorna (Andreas Skyman). 1 par Krokslätt, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Kaverös (Jonatan Uppström). 1 par Horstebacke, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl ). 1 par Västra begravningsplatsen (Stefan Svensson). 1 par Kålltorp (Lennart Alpman m fl). 1 par Söderlingska parken (Johan Svedholm). 1 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). Fynd i häckningstid: Observationer från ytterligare ca 40 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 1 lokal i Härryda kommun.
Höga antal: 29 ex Sandarna, Göteborg 28.8 (Stefan Svensson). 32 ex Sandarna, Göteborg 30.8 (Stefan Svensson).
Elva konstaterade eller troliga häckningar är ett helt normalt utfall sett till de senaste åren. Områdets population av turkduvor fortsätter vara stabil och spridd med en sedvanlig dominans i de västra stadsdelarna.
Ola Bäckman