Sulfåglar Suliformes

SULOR Sulidae
Höga antal: 420 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Lars Andersson). 414 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl). 488 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Udda fynd: 1 adult Lärjedalens golfbana 6.5 (Håkan Thorstensson). 1 adult Torslandaviken 16.5 (Ola Wennberg).
Likt andra pelagiska arter gjorde bristen på hårda västvindar att det blev relativt sparsmakat med sulor under 2019. Under 10-talet har vi blivit bortskämda med fyrsiffriga dagssummor, men i ett längre perspektiv är det inte märkvärdigt att årets bästa dag innebar färre än 500 sulor. En smula märkvärdiga är däremot fynden i Torslandaviken och särskilt Lärjedalens golfbana, förmodligen av sjuka eller utmattade individer.
Magnus Rahm
SKARVAR Phalacrocoracidae
Höga antal: 300 ex Rörö 10.11 (Per Björkman m fl).
300 ex är nytt antalsrekord! Det tidigare rekordet var också från Rörö, och rörde 200 ex vilket noterades både 2008 och 2009. De bistra isvintrarna som sedan följde decimerade beståndet i Göteborgs skärgård, men nu är alltså toppskarvarna tillbaka med besked. Ännu saknas häckningar och sommarfynd görs sparsamt, men under övriga delar av året kan toppskarv verka nästan vanligare än storskarv i delar av ytterskärgården.
Magnus Rahm
Häckningar: Fyra kolonier med 727, 200, 96 respektive 50 bon.
Göteborgs skärgårds största koloni växer alltjämt. I övriga kolonier tycks läget stabilt, även om många häckningar i år verkar ha misslyckats.
Magnus Rahm