Skärrfåglar Caprimulgiformes

NATTSKÄRROR Caprimulgidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt över 60 spelande på 48 lokaler.
Höga antal: 5 ex sp Rambo mosse 2.6 (Rune Edquist). 4 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 12–25.6 (Björn Granberg).
Sammanräkningen av spelande nattskärror för med sig en viss risk för dubbelräkningar då det surrande lätet hörs långt under lugna sommarnätter. Antalet fynd visar på en stabil population. Skådare som är sugna att lyssna på nattskärror rekommenderas ett besök på ljungheden i Änggårdsbergen eller vid Brudarebacken–Getryggen i Delsjöområdet, med fördel i skymning eller efter mörkrets inbrott i juni månad.
Silke Klick