Hackspettartade fåglar Piciformes

HACKSPETTAR Picidae
Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Göran Gustavsson m fl). 1 par Stora Håltet (Lennart Rönnblad). Troliga/möjliga häckningar: 2 ex sp Björkö 21.4–6.7 (Peter Hamrén). 1 ex Öckerö 24–28.4 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex sp Hassledalsbergen, Askim 11.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Råhult 15–21.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Björkö huvud, Björkö 25.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Kvillehed 29.5 (Jonas Örnborg). 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 17.6 (Johan Svedholm). 2 ex Vättlefjäll, Bergum 21.5 (Jonas Örnborg).
Övriga fynd: 1 ex Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Galterö 22.4 (Lars Hellman). 1 ex Björkö 28.4 (Kristoffer Lager). 1 ex Hårssjön 28.4 (Magnus Rahm). 1 ex Slottsskogen 7.5 (Tina Widén). 1 ex sp Järnbrott 7.5 (Jan Mogol). 1 ex sp Galterö 10–12.5 (Lars Hellman m fl). 1 ex sp Hälsö 11–12.5 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 12.5 (Christer Fält). 1 ex Sandvik, Torslanda 15.5 (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström). 1 ex sp Skintebo hamn, Askim 19.5 (Jan Wahlberg). 1 ex Tistlarna 20.5 (Tommy Järås, Karl-Erik Gustafsson).). 1 ex Älsjön, Bergum 21.5 (Jonas Örnborg).
Två konstaterade häckningar och ytterligare 22 fynd av 24 ex på 21 lokaler är ett mycket fint utfall som bekräftar en positiv trend för göktytan i rapportområdet och även regionalt. På några lokaler observerades par eller fåglar under häckningstid utan att häckning kunde konstateras, men vi kan ana att häckningar av göktyta undgår upptäckt.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger m fl). 1 par Landvetter (Erik Edvardsson m fl). 1 par Torslanda (Gunilla Midbratt m fl). 1 par Bergsjön (Peter Andersson). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Delsjöområdet (Leif Jonasson). Troliga häckningar: 1 par Hjällbo (Lars Erik Norbäck). 1 par Rya skog (Bo Brinkhoff). 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Slottsskogen (Peder Winding). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare ett 60-tal lokaler.
På sex lokaler kunde häckning konstateras och ungar observeras, och på ytterligare fem lokaler är häckning trolig med tanke på fåglarnas uppträdande. Ett rejält antal ropande hanar och övriga observationer under häckningstid gör att populationen betraktas som stabil.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporterad från 78 lokaler.
Ett pågående bobygge är det närmaste vi kom en konstaterad häckning i år, dock utan att någon häckningsframgång rapporterades. Det sammanlagda antalet observationer under häckningstid från 78 lokaler, i många fall även revirhävdande hannar, kan inge hopp om att artens population är stabil i rapportområdet. Med tanke på en minskning av arten i landet och en rödlistning sedan 2015 så är det dock angeläget att följa utvecklingen. Rapportera därför gärna spillkråka med häckningskriterier.
Silke Klick