Seglarfåglar Apodiformes

SEGLARE Apodidae
Sena fynd: 1 ex Önnered, Göteborg 20.11 (Magnus Hallgren m fl).
En ej bestämd seglare observerades vid Ganlet och i Önnereds hamn i samband med brunsångaren på samma lokal. Fågeln sågs av flera skådare men tyvärr kunde arttillhörigheten inte säkerställas. Tidpunkten är extremt sen för att vara en vanlig tornseglare och skulle utgöra det senaste fyndet inte bara i rapportområdet utan i hela landet. Det är därför inte osannolikt att det handlade om en blek tornseglare, och några karaktärer som kunde uppfattas talade för det. Tyvärr krävs bra förhållanden och helst fotodokumentation för att säkerställa blek tornseglare, som dessutom skulle vara den första för rapportområdet.
Silke Klick