Praktfåglar Coraciiformes

KUNGSFISKARE Alcedinidae
Häckningar: 1 par Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Välen (Christer Cederfalk m fl), Säveåns dalgång (Tobias Meyer), Lärjeåns dalgång (Peter Andersson m fl).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes 17 fynd av 19 ex på ytterligare 17 lokaler.
För tredje året i rad kunde vi glädjas åt en mycket sannolik häckning av kungsfiskare i Jonsered. Arten observerades dessutom på tre ytterligare lokaler under häckningstid, men utan några indicier på faktisk häckning. Även antalet fynd utanför häckningstid är tillbaka på en fin nivå efter fjolårets lite magrare utfall.
Silke Klick