Falkfåglar Falconiformes

FALKAR Falconidae
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Fjordholmen. 1 par Lökholmen (samtliga Gösta Olofsson).
Övriga Göteborgs kommun: 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Björsbo, Bergum. 1 par Gustegården, Angered. 1 par Trädet, Säve. 1 par Sörred, Hisingen. 1 par Bergum k:a. 1 par Gullö, Säve. 1 par Ekered, Angered. 1 par Askesby, Säve (samtliga Tommy Järås). 1 par Kvibergs kyrkogård (Fredrik Bothén). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl).
Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).
15 kullar där ungar setts kan verka vara ett lågt antal, men då saknas ett antal bon från södra skärgården där ingen ringmärkning av boungar kunde genomföras under året. Fortsätt gärna att rapportera bon av tornfalk så vi kan få en heltäckande bild av antalet häckande par i området.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str NO Torslandaviken 28.4 (Christer Fält). 1 hane str Ramberget 16.5 (Anders Jihmanner). 2 1K Nolviks kile, Björlanda 29.8 (Tommy Johansson m fl). 1 hane str S Välen 31.8 (Hans Börjesson). 1 1K str S Slottsskogen 7.9 (Peder Winding). 2 1K Torslandaviken 9.9 (Ola Wennberg, Jonatan Uppström). 1 1K str S Brudarebacken 29.9 (Roger Eskilsson m fl).
Även vårt rapportområde fick ta del av den invasion av aftonfalkar som förekom i Sverige under året. Med årets åtta fynd sattes ett prydligt rekord för Göteborgs rapportområde. Arten är långt ifrån årlig hos oss och under de tidigare år som aftonfalkar setts har det endast rört sig om ett till två fynd.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 ex 17.3–20.5. Höst: Sammanlagt 53 ex 30.8–30.10.
Det noterades ett lägre antal stenfalkar under året än normalt. Under våren låg antalen inom variationen men under hösten kan vi komma upp till uppåt 100 ex, med toppnoteringen 160–180 ex från 2011.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Hårssjön 13.5 (Bengt Hallberg). 1 ex Välen 31.5 (Stefan Andersson). 1 2K Torslandaviken 13.6 (Ola Wennberg). 1 ex Askim 14.6 (Stefan Johansson). 1 ex Härkeshult, Landvetter 23.6 (Jerker Gustafsson). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2.7 (Jan Wahlberg). 1 ex Maderna, Partille 5.7 (Ingvar Björhall). 1 ex Lexby, Björlanda 10.7 (Ingemar BE Larsson). 1 ad Hökälla 8.8 (John Thulin).
Det fortsätter att komma in rapporter om stationära fåglar under häckningstid, men ännu har ingen häckning konstaterats av denna tjusiga falk.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås).
Paret som lyckades med häckningen fick en flygg unge på vingarna. Det par som häckat under några år i Mölndals kommun övergav lokalen tidigt under häckningssäsongen av okänd anledning. Under sommaren gjordes dessutom ett stort antal observationer av pilgrimsfalkar i området vilket är glädjande.
Per Björkman