Skäggmes–starar

Hela fyra sommargyllingar och två rosenstarar förärade rapportområdet detta år. Den andra rosenstaren gladde dessutom många med att snällt stanna och mumsa bär i Torslandaviken i nästan en hel oktobervecka.
Häckningar: Minst 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: Observationer under häckningstid gjordes dessutom vid Välen, 4–5 lokaler längs Nordre älvstranden samt på Hönö och Öckerö.
Höga antal: 30 ex Torslandaviken 6.2 (Tony Norman m fl). 30 ex Torslandaviken 11.10 (Christer Fält).
2015 verkar inte ha varit ett lika gott år som 2014 för skäggmes i Göteborg då arten hade stor framgång i Torslandaviken. Årets siffror liknar snarare det mönster som åren innan uppvisat.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 2K hane sj Välen 4.6 (Hans Börjesson). 1 hane sj Brännö 4.6 (Ingemar Olsson). 1 ex sj Hönö kyrkogård 12.6 (Hans Zachrisson). 1 ex Askesby, Säve 29.6 (Lennart Larsson).
Sommargyllingen fortsätter att ses årligen i rapportområdet. Fyra fynd är ovanligt många och samtliga gjordes under juni.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Kålsered (Märtha Boström m fl). 1–2 par Torslandaviken (Hans Zachrisson m fl). 1 par Göddered (Per Björkman). 1 par Kippholmen (Bo Brinkhoff). 1 par Sisjöns skjutfält (Silke Klick).
Fem–sex konstaterade häckningar av törnskata är två färre än de senaste årens antal. Därutöver finns rapporter om 16 par med lägre kriterier, vilket ger 21–22 par totalt. Detta innebär en svag nedgång av törnskatan som häckfågel i rapportområdet och vi får hoppas att det rör sig om att arten underrapporteras eller att häckningskriterier saknas i rapporterna.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/Vår: Under perioden 1.1–14.4 totalt 37–40 ex. Höst/Vinter: Under perioden 19.9–31.12 totalt 36–40 ex.
Som vanligt dök de första varfåglarna upp i slutet av september och var sedan kvar i sina vinterrevir i området fram till mitten av april månad.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex Björnaråsen, Partille 8.2 (Ingvar Björhall). 1 ex sj Stora Ristjärn, Landvetter 6.5 (Johan Svedholm). 1 ex permanent revir Slättås, Landvetter 21.5 (Johan Svedholm). 2 ex Björnaråsen, Partille 23.5 (Ingvar Björhall).
Fyra fynd av nötkråka i lämplig biotop under häckningstid föreligger i rapportområdet. Troligen rör det sig endast om två par med tanke på de närliggande lokalerna. Nötkråkorna fortsätter att vara sparsamt rapporterade under häckningstid, men vi får anta att vi har några par som häckar i områdets östra delar.
Per Björkman
Samtliga: Stationära: 1 ex jan–feb Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Gullö, Säve – Ragnhildsholmen 3.1–30.4 (Lars Gustafsson m fl). 1 ex Askim 25.1 (Silke Klick). 2 ex Röda sten, Göteborgs hamn 9.2 (Peter Sylvén). 1 ex Öxnäs 5–19.7 (Magnus Lundström). 1 ex Gullö, Säve 4.9–31.12 (Lars Gustafsson). Övriga fynd: 1 ex Galterö 8.3 (Johan Ennerfelt). 1 ex str N Vargö 3.4 (Jan Mogol). 1 ex str O Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Hönö 11.4 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Vargö 13.5 (Jan Mogol). 1 ex Kärramotet, Hisingen 24.8 (Björn Dellming). 1 ex Gunnesby, Säve 24.9 (Per Lundgren). 1 ex Välen 7.10 (Uno Unger m fl). 1 ad Högsbo 7.10 (Marcus Svensson).
En liknande fyndbild av svartrockar som de senaste åren, med ett antal stationära fåglar och ett antal ströfynd under flyttningstid. Den landskapsvisa fördelningen är 4–8 ex i Bohuslän och 5–8 ex i Västergötland, vilket totalt ger 9–16 ex.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad Galterö 7.7 (Lars Hellman). 1 1K Torslandaviken 13–18.10 (Ola Wennberg m fl).
Två fynd av rosenstare gjordes i år. En adult fågel gästade kort Galterö, som blivit en "hot spot" för rosenstare under sommaren genom åren. Under hösten fick vi så till mångas stora glädje en stationär ungfågel vid Torslandaviken. Den höll till i några stora fläderbuskar och sågs kalasa på de mogna bären under en knapp vecka i mitten av oktober och blev därmed det tidsmässigt senaste fyndet i rapportområdet.
Per Björkman