Havsfåglar

Havsfåglar är väl de ornitologiska celebriteter som lockar flest utsocknes fågelskådare till vårt rapportområde. Under året kunde man bland annat glädjas åt två baleariska liror och en gulnäbbad. I övrigt uppträdde de flesta havsfågelarterna i normala antal.
Höga antal: 250 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl).
Inga riktigt höga dagssummor noterades under året.
Magnus Rahm
Samtliga: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Tina Widén m fl). 6 ex str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl). 7 ex str S Vinga 25.9 (Per Johansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Per Björkman m fl). 3 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Rörö 2.11 (Peter Strandvik). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 12.11 (Ola Wennberg m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Mikael Nilsson m fl).
Med totalt 29 ex fördelade på sju obsdagar var 2015 ett alldeles vanligt grålireår. Trots att antalet gråliror som ses kan förväntas variera kraftigt med hur och när höststormarna infaller, så tycks de sammanlagda årssummorna hålla sig på en förvånansvärt stabil nivå. Sedan 2008 har årssummorna varierat mellan som lägst 21 individer och som mest 37.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl).
Fyndet är det 24:e i rapportområdet. Arten är numera nästintill årlig och sedan 2007 har fynd saknats bara 2011 och 2013.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 31.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 7.6 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 25.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 30.6 (Göran Gustavsson). 1 ex str S 19.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S 23.7 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex str S 18.9 (Magnus Rahm m fl). Övriga lokaler: 1 ex (samma som vid Hönö) str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Åtta exemplar fördelade på sju obsdagar är ovanligt lite. Man får gå tillbaka till 2006 för att hitta ett resultat i samma låga divisioner. Avsaknad av rejäla sommarstormar kan förklara det låga antalet.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Stefan Svanberg, Leif Jonasson m fl). Samma 2 ex str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Fynd nummer tolv och tretton i området. Fåglarna passerade med några timmars mellanrum, och den första upplevdes som något mörkare än den andra. Dessutom gjordes observationer av en balearisk lira i Halland och Skåne några timmar efter att den första individen passerat Hönö och Vinga. Det verkar därför högst sannolikt att det därför rörde sig om två olika individer. Två baleariska liror i Göteborgsområdet samma dag har bara inträffat en gång tidigare, nämligen den 14 augusti 2003.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex Vinga 25.10 (Kent Kristenson m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str S Hyppeln 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex förbifl Torslandaviken 14.11 (Magnus Persson m fl).
Ca 10 ex, med viss risk för dubbelräkning, gör 2015 till ett normalt år. Fynden ligger helt inom den tid på året då man kan förvänta sig att se arten i samband med hårda västvindar. Fågeln som sågs i fjorden utanför Torslandaviken är naturligtvis anmärkningsvärd, men inte helt unik. Bland annat gjordes ett fynd vid samma lokal 2011, och 2007 blåste en individ hela vägen till Klippan innanför Älvsborgsbron.
Magnus Rahm
Höga antal: 400 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl). 598 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Per Björkman m fl). 525 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristensson m fl).
Udda fynd: 1 1K förbifl Torslanda golfbana 25.12 (Christer Fält m fl).
Efter tre år i rad med dagssummor på över 1 000 ex, blev det under 2015 något mer beskedliga summor. Junisiffran är dock värd ett extra omnämnande, eftersom 400 ex är rekord för den månaden.
Magnus Rahm