Duvor–ugglor

En av de större överraskningarna var två riktiga turturduvor som kom sträckande tillsammans redan i mitten av april. För flera ugglor noterades ovanligt många revir, bland annat ropade det osedvanligt många berguvar och sparvugglor. Att den enda pärlugglan kraschlandade på en lekplats i Majorna är däremot symptomatiskt för denna lilla uggla som inte hörts spela i de göteborgska skogarna på flera år.
Häckningstid: 1 par Fridhem, Hisingen 11.3–10.8 (Stig Carlsson m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 25.4–28.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Ragnhildsholmen 1–21.5 (Stefan Malm m fl). 1 ex sp Bokedalen, Jonsered 3.5 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Lagmansholmen 5.6 (Mats Raneström). 4 ex permanent revir Öxnäs 7.6 (Benga Ragnewall).
Höga antal: 25 ex Öxnäs 3.3 (Lars Erik Norbäck). 45 ex Öxnäs 1.4 (Benga Ragnewall). 20 ex Öxnäs 19.4 (Mats Raneström).
Minst fem revir är en låg siffra sett till de senaste åren men är ändå i paritet med vissa år under 2000-talet. Det är svårt att säga något säkert om artens upp- och nedgång i området då skådarfrekvens i typiska områden och bristande rapportering säkerligen kan spela in.
Ola Bäckman
Höga antal: 2 920 ex str S Svaleboskogen 6.10 (Jan Mogol). 4 230 ex str S Götaledstoppen 10.10 (Johan Svedholm).
Relativt normala högstaantal för Göteborgsområdet. Den i särklass bästa lokalen för duvsträcket är Smithska udden men då denna tyvärr inte besökts lika ofta de senaste åren är siffrorna lite mer blygsamma än de år då lokalen bevakades hårt under sträckperioden.
Ola Bäckman
Troliga häckningar: 1 par Älvsborgsgatan (Johan Ennerfelt). Flera par Silverkällan, Kungsladugård (Ingvor Svensson). 1 par Skansen Kronan (Ola Wennberg).
Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare drygt 30 lokaler i Göteborgs kommun, 18 lokaler i Öckerö kommun och fem lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 40 ex Silverkällan, Kungsladugård 3.2 (Uno Unger).
Inga konstaterade häckningar rapporterades under året men det har nog snarare att göra med bristande rapportering än ett lägre häckningsantal. Av antalet observationer och artens till synes allt större utbredning att döma för turkduvan en stabil tillvaro i rapportområdet. Högstanoteringen är relativt låg men som vanligt gjord inom området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman
Samtliga: 2 ex. sträckande N Vargö 18.4 (Jan Mogol). 1 2K+ förbiflygande Torslandaviken 18.5 (Magnus Persson).
Fynd nummer 31 och 32 för Göteborgs rapportområde. Majfyndet är noterat vid en typisk tidpunkt medan fyndet på Vargö är det första aprilfyndet någonsin för rapportområdet och tillika ett fenologirekord med tre veckor. Komplettering: Den 24 maj 1973 observerades en turturduva på Styrsö av Claes Eliasson. Observationen är inte tidigare noterad i statistiken och utgör nu det 13:e fyndet av arten i rapportområdet.
Rrk Göteborg
Häckningar: 9 aktiva revir, varav 2 par som fick ut sammanlagt 3 ungar (Peter Strandvik m fl).
Andelen aktiva revir var ovanligt många, vi får gå tillbaka till 2009 för att hitta samma antal. Däremot var det skralt med lyckade häckningar. Den blöta och kyliga inledningen på sommarn får anses som den främsta orsaken till detta.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Maderna, Partille 6.2 (Ingvar Björhall). 1 ex Hönö kyrkogård 14.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
För fjärde året i rad sågs hökugglor i rapportområdet vilket får anses som anmärkningsvärt. Tidigare under 2000-talet har arten bara setts vid två tillfällen, 2004 respektive 2006.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 24.1 (Karin Magnander). 1 ex sp Viken, Landvetter 12.3 (Martin Oomen). 1 ex sp Skällsjön, Landvetter 12.3 (Martin Oomen). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 20–21.3 (Jan Hellström m fl). 1 ex sp Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke 25.3 (Johan Svedholm). 1 ex Bokedalen, Jonsered 8.11 (Ulf Persson m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 15–18.11 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 14–26.12 (Ola Wennberg m fl).
Sparvugglor hördes på ovanligt många platser under våren i rapportområdets östra delar. Som brukligt gjordes inga observationer när det väl drog ihop sig till häckningssäsong, men det får nog anses troligt att några enstaka par häckar i Härryda kommuns vidsträckta skogsmarker. Tre fynd gjordes under senhösten vilket får anses som en normal summa.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Smedstorps ängar (Elon Wismén m fl). 1 par Kålsered, Björlanda (Stig Carlsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex Heden, Hönö 5.2 (Lasse Andersson). 1 ex Brudarebacken 6.3 (Ingemar BE Larsson).
Efter tre års frånvaro återkom hornugglan som häckfågel hos oss. Glädjande nog lyckades två par få ut ungar på vingarna. Bästa året under 2000-talet var 2009 då hela sju par häckade i rapportområdet.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter: 1 ex Torslandaviken 25.1 (Magnus Persson). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 12.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex Brudarebacken 15–17.2 (Lars Carlbrand m fl). Vår: 8 fynd av lika många exemplar gjordes under perioden 19.3–9.5. Höst: 19 fynd av 20 exemplar gjordes under perioden 26.9–22.11.
Efter några år med "medelsummor" blev 2015 ett bra år med många fynd. Framför allt utmärkte sig höstmånaderna vilket talar för att häckningsframgången var ganska god norröver.
Martin Oomen
Samtliga: 1 2K+ hona Majorna 16.3 (gnm Andréas Hagström).
Ugglan i Majorna hittades medtagen på en lekplats på Gröna gatan. Efter att ha rehabiliterats på Fågelcentralen i några veckor släpptes hon ut i skogarna mellan Alingsås och Borås. På denna plats fanns en ropande hane och ett par veckor senare lär hanen ha lockat in en hona i ett spillkråkehål ett hundratal meter från släpplatsen. För sjätte året i rad hördes inga ropande pärlugglor i vårt område.
Martin Oomen