Nattskärra–hackspettar

En härfågel valde att fira första maj i Slottsskogen, men i övrigt var det glest mellan överraskningarna i denna brokiga samling arter.
Häckningstid: Sammanlagt ca 55 sp ex på 32 lokaler under perioden 23.5–16.7.
Höga antal: 4 sp noterades på följande 3 lokaler: Hörsickan, Yxsjöns naturreservat samt Orremossen, Vättlefjäll.
Sena fynd: 1 ex Brunnsbo 10.9 (Annika Wetterberg). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 18.9 (Magnus Rahm m fl).
Under hela 2000-talet har antalet spelande fåglar pendlat i intervallet 40–60 exemplar så årets 55 exemplar står sig rätt väl. Noterbart är att 12 spelande skärror noterades i Härryda kommun, vilket är glädjande då det normalt inte görs så många fynd där. Anledningen till årets höga antal är de omfattade inventeringar av bl.a. fågellivet som gjorts med anledning av den kommande spårdragningen av höghastighetsjärnvägen.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: Under januari–mars gjordes observationer av ca 14 exemplar på 12 olika lokaler, vid Välen respektive Säveån sågs 2 ex vid flertalet tillfällen. Sommar: 1 ex Säveåns dalgång, Partille 2.7 (Lennart Strömberg). Höst/vinter: Från 23.7 fram till årets slut så gjordes många observationer på ca 10 lokaler, maxsiffra 3 ex i Säveån i september.
Ett bra år med framför allt många höstfynd vilket skvallrar om att det har kommit en hel del ungar på vingarna, tyvärr så finns inga indikationer på att detta har skett inom vårt rapportområde. Senast häckning konstaterades i Göteborgsområdet var 2009 då två par skred till häckning. Beståndet fluktuerar mycket beroende på hur stränga vintrarna blir men om inte vintern blir för sträng i södra Sverige så bådar det gott för kommande säsong.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Slottsskogen 1.5 (Bengt Adamsson m fl).
Typisk tidpunkt för en fågel som kommit hit genom förlängd vårflyttning. Härfågeln ses nästintill årligen i rapportområdet och under 2000-talet saknas endast fynd för åren 2004, 2005, 2010 samt 2014. Detta var det 43:e fyndet för rapportområdet.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd uner häckningstid: Upp till 2 ex sp Björkö 14–21.5 (Peter Hamrén m fl). 1 ex sp Skällsjöås, Landvetter 23.5 (Elon Wismén). 1 ex sp Ekevadsvägen, Gunnilse 28.5 (Bodil Nyström). 1 ex sp Stora Ringtjärn, Björketorp 9.6 (Martin Oomen). 1 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 23.6 (Lars Eric Rahm).
Likt fjolåret rapporterades inga häckningar detta år. Tytor hördes och sågs däremot på tidigare häckningslokaler såsom Björkö och Sisjöns skjutfält, så det väl inte otänkbart att någon häckning på dessa platser kan ha gått obemärkt förbi.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Halvorsäng, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Halleröds gård, Hisingen (Tommy Järås). Häckningstid: Ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från ytterligare minst 53 lokaler.
Allt talar för att vi har en stabil population i Göteborgsområdet.
Martin Oomen