Alkor

Ett relativt lågt antal alkekungar observerades under hösten medan ett överraskande januarirekord av denna charmiga lilla alka kunde noteras. Lunnefåglarna visade ett fortsatt lågt uppträdande.
Noterad på följande lokaler under häckningstid: Norra skärgården: Rörö; Torrbeskär och Kråkudden, Hönö. Södra skärgården: Ekeskär, Vinga; Vasskären och Vargö.
2015 gjordes ingen inventering av tobisgrissla i området varför det helt saknas fynd av konstaterade häckningar.
Ola Bäckman
Samtliga: Hönö: Sammanlagt 148 ex under året med som mest 24 ex str S 16.1 (Kåre Ström m fl). Övriga lokaler: 5 ex Vinga 3.1 (Kent Kristenson m fl). 1 ex död Brännö 24.1 (Ulf Lindell). 2 ex Vinga 25.10 (Roger Eskilsson m fl). 4 ex str S Hummerviken, Öckerö 25.10 (Bengt Karlsson). 1 ex Fiskebäcks hamn 26.10 (Ivar Ivarsson). 2 ex Rörö 30.10 (Per Björkman m fl). 1 ex rast Hyppeln 2.11 (Peter Strandvik). 1 ex str S Vrångö 7.11 (Fredrik Åstrand m fl). 1 ex Välen 7.11 (Ulf Sjögren m fl). 1 ex Hälsö 8.11 (Niklas Torstensson). 10 ex str S Hyppeln 9.11 (Roger Eskilsson). 2 ex str S Vrångö 9.11 (Magnus Rahm). 4 ex str S Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl). 6 ex str S Hyppeln 12.11 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Hyppeln 14.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Vrångö 17.11 (Erik Rask). 1 ex Donsö 20.11 (Gösta Olofsson). 1 ex Styrsö 23.11 (Gösta Olofsson). 3 ex str S Hummerviken, Öckerö 30.11 (Peter Strandvik). 1 ex Stora Hamnkanalen 1.12 (Roland Berndtsson m fl). 1 ex Hummerviken, Öckerö 5.12 (Thomas Karlsson). 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 29.12 (Magnus Persson). Månadsfördelning: Jan: 55, Okt: 28, Nov: 88, Dec: 8.
Totalt 179 exemplar är relativt lågt sett till medianantalet på ca 350 fåglar under de senaste 30 åren. Betänker man att det under den normala tiden för alkekung i oktober till december dessutom handlar om endast 124 exemplar så framstår höstens utdelning som riktigt svag. Det som sticker ut rejält är också att hela 55 exemplar observerades under januari. Detta kan sättas i relation till att det av ca 11 200 exemplar under 2000-talet endast setts totalt 76 individer under denna månad.
Ola Bäckman
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 13.1 (Jon Håkanson). 1 ex 16.1 (Olof Armini). 1 ad str S 22.3 (Bo Brinkhoff). 1 ex str S 12.11 (Ola Wennberg m fl). 1 ex 14.11 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S 1.12 (Ulf Persson). 1 ex str S 5.12 (Daniel Tingdahl). 1 1k str S 23.12 Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Vinga 3.1 (Ulf Lindell).
Återigen ett år i linje med de senare årens nedgång. Nio exemplar är exakt samma antal som noterades både 2013 och 2014.
Ola Bäckman
Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Jon Håkansson m fl). 1 022 ex str S Kråkudden, Hönö 5.12 (Per Björkman m fl). Minst 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Antalen är en sammanslagning av antalet bestämda och obestämda fåglar. Ingen riktig toppdag antalsmässigt men hösten bjöd i alla fall på flera dagar med runt 1 000 exemplar. Mot slutet av året var tordmule i förkrossande majoritet av de bestämda fåglarna.
Ola Bäckman