Skarvar–storkar

I november kom storken till Göteborg. Den slog sig ned på en lyktstolpe i Askim och blev därmed årets mest oväntade händelse i denna artgrupp. I övrigt stretade toppskarvarna vidare i skärgården medan rördrommen tutade i Hårssjön – precis som vanligt.
Häckningar: Två kolonier med 275 respektive 105 bon.
Rapporter föreligger från två sedan länge etablerade kolonier, och ingenting tyder på att några dramatiska förändringar skett vid dessa.
Magnus Rahm
Häckningsindicier: Parning noterades på Bolleskären, Hönö 29.3 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: Högsta antalet under första halvåret var 20 ex Rörö 22.2 (Uno Unger) och under andra halvåret 65 ex Rörö 30.10 (Per Björkman m fl).
1 juni–15 juli: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 4.6 (Leif Jonasson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 9.7 (Bengt Karlsson).
Toppskarvens uppträdande ligger i linje med de senaste åren. Toppskarven är normalt som mest ovanlig i juni och början av juli, och än finns det inga tecken på att arten häckar i området. Visserligen sågs parning på Bolleskären utanför Hönö vid ett tillfälle under våren, men själva tillverkningen behöver som bekant inte nödvändigtvis ske vid boplatsen.
Magnus Rahm
Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 21.2–23.4 (Lars-Olof Sandberg m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 18.1–20.2 (Kåre Ström m fl). 1 ex Torslandaviken 14.12 (Christer Fält).
Rördrommens år i Göteborg kan man nästan sammanfatta innan året har börjat. En tutande drom i Hårssjön och ett par vinterfynd, företrädesvis i Torslandaviken, är precis som det brukar vara.
Magnus Rahm
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 6.6 (Jesper Nilsson m fl). 1 ex str S Vrångö 18.10 (Magnus Rahm).
Ägretthägern fortsätter att flytta fram positionerna i norra Europa. Ännu är arten inte årlig i Göteborgsområdet, fynd saknades till exempel 2014 och 2012, men det är nog bara en tidsfråga innan den blir det. Detta var fynd nummer tio och elva i rapportområdet.
Magnus Rahm
Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (minst 3 bon) och i Knipared, Bergum (minst 1 bo).
Kolonin vid Ängesholmen är sannolikt bra mycket större, men senast någon räknade noga var 2009. Då fanns 32 aktiva bon.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Uggledal, Askim 20–21.11 (Stefan Johansson m fl).
Naturupplevelsen må ha varit begränsad, men den vita storken som övernattade på en lyktstolpe en natt i november lockade till sig många intresserades ögon. Det rörde sig om en stork som hade ringmärkts efter rehabilitering i Polen våren 2015. Därefter dök den upp i trakterna kring Trollhättan under oktober och november, med enstaka utflykter till Norge. Den 20 november drog den söderut, och valde alltså att ta in på motell lyktstolpe norr om Skintebo. Dagen efter fortsatte storken, och tillbringade slutet av året i trakterna kring Varberg och Falkenberg, innan den i början av januari sträckte vidare söderut. Detta var det sjunde fyndet av vit stork i Göteborgsområdet sedan år 2000.
Magnus Rahm