Lommar och doppingar

En rekordsumma sträckande smålom och ett häckningsförsök av ett par gråhakedopping i Hökälla var två av skrällarna i denna illustra samling vattenlevande fåglar. Dessutom gjordes ett oväntat fynd av svarthalsad dopping i Hindås, men bara sex konstaterade häckningar av smådopping är närmast att betrakta som en doppingskandal.
Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 par noterades på ytterligare en lämplig häckningslokal i Härryda kommun (Ingemar Olsson).
Höga antal: 1519 str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Jon Håkansson m fl).
En unge blev resultatet på en av områdets häckningslokaler. På den andra lokalen genomfördes sannolikt ingen häckning, men lommar noterades på platsen vid flera tillfällen under häckningstid. 1519 sträckande smålommar innebär ett nytt pampigt rekord för Göteborgsområdet. Det tidigare rekordet gällde 637 ex, vilket räknades in så sent som 2012. Även om antalen varierar mycket från år till år, tycks höga sträcksummor bli allt mer regelbundna.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Öjesjön, Härryda (Martin Oomen m fl). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Sisjön, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 24 tänkbara häckningssjöar.
Fem säkra häckningar är ett bra resultat, och dessutom gjordes ovanligt många observationer i andra tänkbara häckningssjöar. Det bör dock påpekas att storlommar gärna gör utflykter till andra sjöar under häckningstid, och det sannolika är att det inte häckade lommar i särskilt många av de 24 "tänkbara häckningssjöarna". I Surtesjön fick paret ut två ungar som överlevde åtminstone de första kritiska veckorna. I Sisjön, Yxsjön och Kärrsjön klarade sig en unge vardera, medan det i Öjesjön endast sågs en ruvande fågel.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K+ Galterö 22.1 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Hyppeln 28.9 (Rune Hixén m fl). 1 ex Vrångö 4.10 (Magnus Rahm). 1 1K Rörö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl).
Sex fynd är helt normalt för den vanligare av våra islommar. Att hälften av fynden gjordes sista veckan i oktober är symptomatiskt – slutet av oktober och början av november är prime time för svartnäbbad islom i Göteborgs skärgård.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K+ Vargö 14.2 (Jan Mogol). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Roger Eskilsson m fl).
Två fynd är normalt, och utöver dessa har det rapporterats ett par observationer där raritetsblankett inte inkommit. Under 2000-talet har det gjorts som mest sex fynd på ett år (2003 och 2004) och som minst inget alls (2010).
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str SV Långe tånge, Öckerö 5.12 (Lars Bruzell).
Eftersom huvudteckningen inte med säkerhet kunde avgöras, fick den här islommen bli obestämd till art.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Västra Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström). Minst 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1–2 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Stig Fredriksson m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare sju lokaler.
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 31.8 och 3.9 (Magnus Persson m fl). 11 ex Välen 9.10 (Bert Olsson).
Sex konstaterade häckningar är det lägsta antalet sedan 2005, då fem häckningar konstaterades. Med tanke på att skådaraktiviteten generellt är högre nu, får vi hissa en liten varningsflagga för statusen hos vår minsta dopping. Uppmuntrande är att det trots allt gjordes observationer på ganska många lokaler under häckningstid, så mörkertalet när det gäller häckningar kan vara stort.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par gjorde häckningsförsök i Hökälla.
Juni–juli: 1 ex sågs till och från i Torslandaviken under perioden 21.5–9.6. 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.6 (Roger Eskilsson).
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Vargö 17.1 (Jan Mogol).
En av årets skrällar utgjordes av paret gråhakedopping som gjorde ett häckningsförsök i Hökälla. De byggde bo och ska ha börjat ruva, men av oklar anledning avbröts häckningsförsöket i ett tidigt skede. Det är, vad vi känner till, det första häckningsförsöket som gjorts i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.4 (Magnus Persson m fl). 2 ex str SV Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex Torslandaviken 8.4 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Hovåsbadet, Askimsviken 13.4 (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken 25.4 (Mathias Theander m fl). 2 ex Torslandaviken 4.6 (Stefan Malm). 1 1K Torslandaviken 3.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 20.9 (Uno Unger m fl). 1 1K Valö, Gbg:s södra skärgård 27.9 (A Martin Fransson). 1 ex Kråkudden, Hönö 21.10 (Lennart Strömberg m fl). 1 ex. Lilla Amundö 2.11 (Stig Fredriksson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Fredrik Bondestam m fl).
12 fynd av 18 ex, om än med risk för dubbelräkning, gör 2015 till ett bra år. Fördelningen över året är normal med de flesta fynden gjorda i april, följt av september.
Magnus Rahm
Samtliga: 3 ex Västra Nedsjön, Hindås 10–11.4 (Elon Wismén m fl).
Tjugonde fyndet i rapportområdet, och det första i Härryda kommun! Mitten av april faller väl in i tidigare fyndbild, och det är nog ingen djärv gissning att dessa doppingar var på väg till Hornborgasjön, där nästan hela den svenska populationen häckar.
Magnus Rahm