Hönsfåglar

För första gången på länge fick vi ett, om inte helgjutet så åtminstone hyfsat hönsår! Orrarna bröt sin vikande trend, tjädrarna var relativt talrika och flera fynd av både vaktel och rapphöna gjordes.
Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 9.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Gunnesby, Säve 28.5–1.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sp Bergum 14.7 (Lars Lärkäng).
Tre fynd får anses vara en godkänd utdelning av arten, vars uppträdande under 2000-talet har varierat mellan ett och femton exemplar med undantag av 2001 och 2013 då inga vaktlar rapporterades.
Johan Svedholm
Samtliga: 5 ex Långåker, Kållered 10.9 (Ivar Ivarsson). 4 ex Toftekulla, Hisingen 24.10 (Magnus Lundström m fl).
Två fynd av små flockar/familjegrupper är mer än på länge, men i vanlig ordning torde det röra sig om fåglar som är utsatta av jägare. Således förändras inte det faktum att rapphönan får anses utdöd som självreproducerande i rapportområdet sedan 2010. Innan dess fanns en liten population i södra skärgården.
Johan Svedholm
Samtliga: 1–2 hanar sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 16.3–4.4 och 20.12 (Uno Unger m fl) samt 1 hona Landvetters flygplats 30.4 (Johan Svedholm). 1 ex sp Rambo mosse, Mölndal 22.3 (Fredrik Spak). 1 hona Fridhems gammelskog, Hisingen 2.4 (Jan Hellström m fl). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 5.4 (Håkan Thorstensson). 1 hona Kvillehed, Nordre älv 19.4 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Stora Rörmossen, Partille 27.4 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Olofstorp, Bergum 8.8 (Håkan Thorstensson). 1 hane Bertshult, Landvetter 13.9 (Johannes Löfqvist).
En klar uppryckning från de senaste årens usla orrsiffror. Särskilt glädjande är att det efter tre års frånvaro återigen rapporteras orrspel på Rambo mosse. Dessutom två udda fynd på Hisingen, där arten inte häckat sedan 2006. Låt oss hoppas på att detta är början till ett avbrott i den vikande trend som har präglat senare år.
Johan Svedholm
Samtliga: Häckningar: 1 par Landvetter (Jahn Ekman m fl). Övriga fynd: Inklusive ovan nämnda häckning rapporterades totalt 16 tjädrar varav 1 ex på 1 lokal i Askim, 2 ex på 2 lokaler i Kållered, 1 ex på 1 lokal i Råda, 5 ex på 2 lokaler i Landvetter samt 7 ex på 4 lokaler i Partille och spår i form av spillning på ytterligare 1 lokal i Råda, 3 lokaler i Landvetter samt 2 lokaler i Björketorp.
Ytterligare ett bra tjäderår trots att inga fynd rapporteras från de vanligtvis säkra lokalerna på Vättlefjäll. Däremot finns ett fynd från Sandsjöbackas norra delar, vilket inte sker varje år. Tjäderns fyndbild i rapportområdet speglar troligen frekvensen skogsbesökande ornitologer samt eventuella riktade inventeringsinsatser väl, men arten tycks ha en relativt stabil population i områdets östra delar.
Johan Svedholm