Hackspettar

Klippans tretåiga hackspettar höll sig undan under året och göktytorna överraskar med ständigt nya lokalval. Göteborgsspettarna vet man aldrig var man har! De mindre hackspettarna håller dock
Vår: Sammanlagt 11 ex på lika många lokaler under perioden 25.4–21.5.
Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). Fynd under häckningstid: 2 ex sp Delsjökolonin 22.5 (Fredrik Spak). 1 ex sp ÖIS-gården, Lackarebäck 7.6 (Barbro Björkman). 1 ex Högåsa, Björlanda 12.6 (Magnus Persson).
Höst: Som mest 2 ex Brudarebacken 10–18.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Lagmansholmen 8.9 (Mats Raneström). 1 ex Eklanda 11.9 (Per-Anders Svensson).
Sammanlagt 17 fynd under året vilket är lite över snittet för senaste 10-årsperioden. Det fanns starka indikationer på att häckning genomfördes på Sisjöns skjutfält. I sammanhanget är det intressant att göktytorna inte verkar ha några favoritlokaler i rapportområdet utan nästan varje år är det på nya lokaler som tytor hävdar revir, och vissa år även lyckas med sina häckningar.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Heden, Askim (Jan Mogol). 1 par Rådasjöns naturreservat (Fredrik Andersson). 1 par västra Kortedala (Per-Ola Rösiö). 1 par Finngösaravinen, Partille (Eric Engelbrecht). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Hans-erik Hermansson). 1 par Ruddalen (Maj-Lis Borg). 1 par Lunnagården, Mölndal (Silke Klick). 1 par Rya skog (Hans-Erik Hermansson). 1 par Säveåns dalgång, Kviberg (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhållande fåglar på ytterligare ca 50 lokaler.
En dubblering av antalet konstaterade häckningar jämfört med fjolåret. Ändå finns det anledning att tro att det de flesta häckningarna aldrig blir upptäckta. Antalet ropade/revirhävdande fåglar under våren ligger i linje med de senaste åren, vilket talar för att vi har en stabil population i området.
Martin Oomen
Samtliga: 1 hane Skintebo hamn 31.10 (Patrik Axelsson).
Årets enda observation gjordes på en oväntad plats, men under en typisk tid på året. Skärgårdsobservationer har gjorts två gånger tidigare under den senaste 10-årsperioden, nämligen på Rörö 2004 samt Hönö 2007. För första gången på tre år sågs inga fåglar vid Klippans naturreservat, men man får nog ändå förmoda att de fanns där i närheten då de rapporterades under 2011. Årets fynd är det 29:e i rapportområdet.
Martin Oomen