Nattskärra–praktfåglar

En nattskärra segade sig kvar ända till oktober, men praktfåglarna gick det sämre för. Vår enda bofasta praktfågel, kungsfiskaren, har lidit svårt av de hårda vintrarna och minskat sin numerär avsevärt.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 55 ex sp på 27 lokaler under perioden 19.5–11.7.
Höga antal: Som mest 10 ex sp i området mellan Rambo mosse och Rävekärrs Långevatten 16.6 (Nils Abrahamsson m fl). 5 ex sp Lysevattnet, Vättefjäll 5.6 (Ove Andersson). 4 ex sp Biskopsgården 9.6 (Björn Dellming).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson).
Ett något bättre resultat jämfört med de två föregående åren, möjligen hjälpte nattfågelinventeringen som ägde rum på Hisingen (se FpV nr 1/2011) till att höja antalet rapporter. Tidigare uppgifter från atlas- och riksinventeringen visar att vi har ett bestånd på 100–120 par inom rapportområdet. Under hösten gjordes även en rejäl putsning av det gamla fenologirekordet. Den senaste höstnoteringen från tidigare var 15 september 2002. De flesta nattskärror lämnar landet under andra halvan av augusti men årligen görs fynd fram till början av oktober i södra Sverige.
Martin Oomen
Häckningar: Inga fynd under häckningstid.
Övriga: 1 ex Torslandaviken 1.1–11.2 (Ulf Lindell m fl). Upp till 3 ex Säveåns mynning 1–19.1 (Mathias Theander m fl). 2 ex Bäckebols industriområde 1–9.1 (Per Lundgren m fl). 1 ex Skintebo hamn 2.1 (Magnus Levin). 1 ex Önnereds hamn 3.1 (Jan Mogol). 1 ex Vitsippsdalen, Göteborgs botaniska trädgård 17.8 (Thore Axelsson m fl). 1 ex Säveåns dalgång 22–23.9 (Eric Engelbrecht m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Göteborg 10.10 (Roger Eskilsson).
Den stränga vinterkylan som tog sitt grepp över södra Sverige i början av januari gjorde att kungsfiskarna fick en mycket svår vinter och man får räkna med att merparten av den svenska populationen strök med. Vid köldens intåg i början av januari gjordes många observationer på klassiska vinterlokaler såsom Säveåns mynning och Torslandaviken, men observationerna glesnade snabbt ut och sista individen sågs 11 februari. Arten är dock känd för att kunna få ut två kullar på en säsong så vi får hoppas kungsfiskaren kan göra en snabb comeback de närmsta åren.
Martin Oomen