Sommargylling–starar

Sommargylling observerades för tredje året i följd och ett ovanligt sent vårfynd av varfågel gjordes, men hur står det egentligen till med törnskatan som häckfågel i området?
Samtliga: 2 ex Benareby, Råda 15.6 (Martin Boberg).
Tredje året i rad med fynd av sommargylling i rapportområdet. Årets fynd ligger tidsmässigt senare än vad som är brukligt. Det vanliga är att gyllingarna hörs runt månadsskiftet maj/juni. Första fyndet av sommargylling gjordes i Göteborgs botaniska trädgård den 5 juni 1970, och med årets fynd inräknat är vi nu uppe i totalt 49.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smithska udden (Karl-Olof Johansson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Mats Eriksson).
Tre konstaterade häckningar av törnskata. Dessutom finns rapporter med häckningskriterier från ytterligare åtta lokaler, varav fem i södra skärgården. Detta innebär att törnskatan tappar mark i rapportområdet. 2004 noterades tretton säkra häckningar och åtta med lägre kriterier. Hur står det till med törnskatan som häckfågel egentligen?
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 30 ex under perioden 1.1–11.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 20.9–31.12.
Sent vårfynd: 1 ex Nötholmen, Vrångö 16.5 (Tina Widén).
Varfågeln uppvisar stabila antal vid sina vinterrevir i området. Höst-/vintersiffrorna har stadigt legat på 25–30 ex under ett antal år. Majfyndet från Vrångö är anmärkningsvärt. Mediandatum för sista vårfynd under 2000-talet är den 15 april.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bråtaskogen, Råda 15.2–3.4 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Gullö, Säve 13.3 (Lars Gustafsson). 1 ex Hårssjön 16.4 (Peter Strandvik). 1 ex Bertshult, Landvetter 21.4 (Tomas Viktor). 2 ex Bokedalen, Jonsered 28.5 (Thomas Karlsson).
Även om häckningsresultatet trots allt blev nära det normala föreligger relativt få rapporter av nötkråka under våren, då endast en revirhävdande fågel finns noterad. Vi får hoppas detta beror på lägre skådaraktivitet i skogsmarkerna och att nötkråkan ändå håller en stabil population i rapportområdet.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 200 ex under perioden 1.2–16.5.
Höst/vinter: Sammanlagt 85–90 ex under perioden 28.9–30.12.
Höga antal: 31 ex str O Kråkudden, Hönö 2.3 (Bo Brinkhoff). 45 ex str NO Johanneberg 3.3 (Olof Armini).
Råkorna uppträdde i normala antal under året. Vår och höst passerar ett antal genom rapportområdet och årets siffror ligger inom variationen. Notera dock att inga fynd gjordes under januari.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Ryaverket, Hisingen–Göteborgs hamn 16.1–9.3 (Tommy Järås m fl). 2 ex Sisjöns industriområde 2.2 (Disa Nyberg). 1 ex Kobbehall, Askim–Lunnagården, Mölndal 16–20.3 (Jarl Rosén m fl). 1 ex Torslandaviken 25–29.4 (Magnus Persson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 29.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex Hönö 8.5 (Martin Oomen m fl). 1 ex Järntorget 12.5 (Johan Svedholm). 1 ex Sisjön–Högsbo 12.8–1.12 (Roger Börjesson m fl). 1 ex Olofstorp, Bergum 20.9 (Kjell Hansson).
Normalt uppträdande av svartkråkor i rapportområdet. De flesta svartkråkor ses i södra Göteborg och Mölndal där ett antal samhäckningar med gråkråka tidigare skett. Vidare görs alltid ett antal fynd i kustbandet i samband med inflöde av kråkfågel.
Per Björkman