Flugsnappare–mesar

Under året berikades området med sitt fjärde fynd av halsbandsflugsnappare samt ett ovanligt sent fynd av mindre flugsnappare.
Samtliga: 1 2K hane Kungsladugård 19.5 (Johannes Tallroth). 1 1K Skansen Kronan 9.9 (Sindre Magnusson). 1 ex Kungsladugård 15.10 (Kristoffer Nilsson).
Höstfyndet från Kungsladugård är med bred marginal nytt fenologirekord. Det senaste fyndet innan detta är från 19 september 1982 på Galterö. Höstfynd är anmärkningsvärt sällsynta i området, hittills har endast 7 av totalt 50 ex rapporterats under hösten (perioden 3 augusti–15 oktober). Vårfyndet ligger i början av den tid på året då man har störst chans att träffa på arten i området. Totalt har hela 35 ex rapporterats under en period från mitten av maj till början av juni.
Mikael Molin
Samtliga: 1 hane Björningsås, Hisingen 23.5 (Johan Svedholm).
Detta är det fjärde fyndet i området (se separat historikruta). Senast arten gästade rapportområdet var 2007 och dessförinnan 1996. Alla fyra fåglarna har varit hanar och de har upptäckts under en period från 11 maj till 2 juni så årets fågel faller väl in i tidigare fyndmönster. Två av de tidigare fåglarna har setts i Slottsskogen medan det senaste fyndet i området utgjordes av en fågel som gästade Store lund, Tynnered i juni 2007.
Mikael Molin
Häckningar: 1–4 par observerade under våren och 4 1K sågs vid Välen 21.7 (Thomas Karlsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Kippholmen 5.5 (Per Lundgren). 1–6 ex Gullö, Säve 1.4–26.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex Älvlea, Säve 10.7 (Conny Palm).
Höga antal: 20 ex Välen 11.1 (Peder Kinberg). Som mest 17 ex Torslandaviken 1–28.1 (Magnus Persson m fl). 16 ex Välen 17.12 (Ulf Lindell m fl).
En konstaterad häckning är en ganska normal rapporteringfrekvens för senare år men frågan är hur många par som egentligen finns i området? I år saknas rapporter under häckningstid från flera tidigare häcklokaler och misstänkta häcklokaler vid Nordre älv (Lagmansholmen, Lindenäs, Kvillehed) samt från den tidigare häcklokalen Ingebäck vid Göta älv. Arten har tidigare också konstaterats häcka i Torslandaviken men därifrån verkar de sista exemplaren under årets vårvinter ha försvunnit i slutet av mars.
Mikael Molin
Skärgården: 1 ex Ersdalen, Hönö 3–16.1 (Hans Zachrisson m fl). 2 ex Hönö kyrkogård 26.1–27.12 (Magnus Rahm m fl).
Häckningar: 1 par Kålsered, Björlanda (Håkan Thorstensson). 1 par Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Rapporter om 1–3 fåglar under häckningstid finns från 29 lokaler i Göteborgs kommun, åtta lokaler i Härryda kommun, tre lokaler i Mölndals kommun och två lokaler i Partille kommun.
I år är första gången vi rapporterar häckningar för arten. Två häckningar kunde konstateras men rapporter under häckningstid finns från ytterligare 43 lokaler. Förmodligen samma par som funnits på lokalen sedan 8 september 2007 sågs även i år på Hönö kyrkogård. I år kunde dock inga högre häckningsindicier än att minst en fågel fanns på lokalen under häckningstid noteras.
Mikael Molin