Labbar

För första gången sedan 2004 rapporterades fler än hundra storlabbar under året. Dessutom gästades vi av något fler bredstjärtade labbar än normalt.
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 21.8 (Mats Axbrink m fl). 1 3K+ str S 15.9 (Tina Widén m fl). 1 2K+ str S 28.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S 29.10 (Martin Oomen m fl). 2 1K str S 3.11 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S 4.11 (Tina Widén m fl). 2 1K str S 13.11 (Marinko Karabatic m fl). 1 1K str S 14.11 (Bengt Karlsson m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vinga 21.8 (Kent Kristenson m fl). 3 1K och 1 ad str S Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 1K str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 1K str S Rörö 14.11 (Ola Bäckman).
Flera av observationerna på Vinga samt den på Rörö gäller fåglar som också sågs från Kråkudden. Korrigerar man för dessa landar årets summa för bredstjärtad labb i rapportområdet på 13 ex, vilket är något fler än vad som ses ett normalår. Bortser man från invasionsåren 1999 och 2005 då hela 71 respektive 76 ex observerades, har det i snitt setts åtta bredstjärtade labbar per år sedan 1990.
Stefan Svanberg
Häckningstid: 1 par Nordre älvs fjord, Björlanda 14.5 (Johan Svedholm). 1 par Stora Rossen, Rörö 13.5 (Martin Oomen).
Sena fynd: 2 1K str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
Labbarna i Nordre älvs fjord sågs para sig vid ett flertal tillfällen, dock föreligger inga andra observationer under perioden som indikerar något häckningsförsök. Novemberfynd av kustlabb är ovanligt, normalt görs få observationer av arten redan under oktober månad.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 1K str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Tomas Kjelsson, Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Hällsvik, Torslanda 16.9 (Niklas Aronsson). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.9 (Per Björkman).
Ett uppträdande av fjällabb i normal omfattning, med en handfull observationer fördelade över augusti och september. Med invasionsåret 2004 undantaget då hela 53 ex noterades, har det i genomsnitt gjorts fem fynd per år under 2000-talet, med en övervägande majoritet i augusti och september.
Stefan Svanberg
Samtliga: Månadsfördelning: juli 38 ex, augusti 112 ex, september 23 ex, oktober 1 ex, november 2 ex. Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Ola Bäckman m fl). 17 ex str S Vinga 30.7 (Patrik Åberg m fl). 31 ex str S Vinga 21.8 (Kent Kristenson m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (Mikael Molin m fl). 27 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Martin Oomen m fl).
Första året med fler än 100 ex noterade sedan invasionsåret 2004 då smått otroliga 927 ex rapporterades. Summeras rapporterna från årets observationsdagar landar vi på cirka 176 ex. Som vanligt när det gäller storlabb ska dock högstanoteringarna samt månadssummeringarna ses med stor osäkerhet då många fåglar tenderar att uppehålla sig i området en längre tid och på så sätt räknas vid flera tillfällen. Hur många olika individer vi i själva verket haft att göra med är därför mycket svårt att avgöra.
Stefan Svanberg