Havsfåglar

Ett saftigt svenskt fenologiskt rekord för balearisk lira toppar 2010 års havsfågelobsar. Även för övriga liror var utdelningen relativt god, medan antalet fynd av klykstjärtade stormsvalor inskränkte sig till ett enda.
Höga antal: 307 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin m fl). 180 ex Bolleskären, Hönö 6.12 (Martin Oomen).
Högsta dagssummor av normal storleksordning. De 180 individerna den 6 december utgjordes av en flock som födosökte väster om Bolleskären, ett fenomen som inte är helt ovanligt vintertid.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 30.7 (Björn Lindkvist m fl).
Fjärde året i rad med fynd av gulnäbbad lira. Fyndet är Göteborgsområdets tjugonde sedan det första gjordes 1971, vilket då även var Sveriges första fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Eftersom arten hos oss är en utpräglad sommarlira är slutet av juli en förväntad tid för dess uppträdande.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 19.8 (Bo Runesson). 2 ex str S 25.8 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S 14.9 (Peter Hamrén). 5 ex str S 15.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str 16.9 (Björn Lindkvist m fl). 1 ex str S 17.9 (Mats Westberg m fl). 1 ex str 18.9 (Ola Bäckman m fl). 3 ex str 19.9 (Per Björkman m fl). 2 ex str S 18.10 (Jon Håkansson m fl). 2 ex str S 22.10 (Jon Håkansson). 3 ex str S 3.11 (Mikael Molin m fl). 2 ex str 4.11 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str 13.11 (Mattias Pozsgai m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 14.11 (Anna Jihmanner m fl).
27 ex fördelade på 14 obsdagar mellan mitten av augusti och mitten av november gör 2010 till ett typiskt grålireår. Under 00-talet noterades i genomsnitt 24 ex per år.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str N 17.4 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S 12.6 (Mikael Molin m fl). 3 ex str 30.6 (Bo Brinkhoff m fl). 13 ex str 30.7 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S 24.8 (Tina Widén m fl). 9 ex str S 25.8 (Tomas Kjelsson m fl). 1 ex str S 15.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 18.9 (Peter Hvass m fl). 1 ex str NO 25.9 (Arne Ekström). 1 ex str 3.11 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 6 ex str S Vinga 30.7 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Rörö 18.9 (Olof Persson m fl).
Med 41 individer blir 2010 tredje bästa året någonsin för arten i Göteborgsområdet, bara 1998 med 79 individer och 2009 med 58 var bättre. I år blev observationerna ovanligt utspridda över året, och april- och novemberfynden är exceptionella. Aprilfyndet är Sveriges första sedan 2003 och rapportområdets första genom tiderna, medan novemberfyndet är rapportområdets femte.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö och Vinga 13.11 (Mattias Pozsgai, Anders Jihmanner m fl).
Göteborgsområdets tionde fynd, samtliga gjorda sedan 2001, och dessutom svenskt fenologirekord med över en månad! Efter att de baleariska lirorna avslutat häckningen i Medelhavet tar de sig genom Gibraltar sund ut i Atlanten för att rugga. De flesta tillbringar hösten i Biscayabukten men på senare år har arten minskat i antal där, och ökat i motsvarande grad längre norrut längs Atlantkusten. Kanske har denna förskjutning bidragit till att arten under 2000-talet plötsligt börjat dyka upp även i Göteborgsområdet? Efter att ruggningen avslutats i slutet av hösten flyttar de baleariska lirorna tillbaka in i Medelhavet, så den här individen får nog anses ett par hundra mil försenad.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Lindholmen–Kråkudden, Hönö–Vinga 13.11 (Pelle Gustavsson m fl).
Ett uselt år. Sedan 1995 har 1 ex noterats bara ett tidigare år, nämligen 2002. I genomsnitt noterades cirka 8 ex per år under 00-talet. Avsaknad av rejäla höststormar ligger naturligtvis till grund för årets dåliga resultat.
Magnus Rahm
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 160 ex str S 31.7 (Ola Bäckman m fl). 210 ex str S 16.9 (Tina Widén m fl). 126 ex str S 17.9 (Mikael Molin m fl).
Relativt låga dagssiffror i år. Den högsta dagssumman brukar ligga mellan 200 och 1 000 ex, så gott som helt beroende på väderförhållandena under hösten. Under 00-talet inföll åtta av tio toppdagar i oktober men i år blåste det inte tillräckligt då.
Magnus Rahm