Skärrfåglar Caprimulgiformes

NATTSKÄRROR Caprimulgidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 60 ex sp på 34 lokaler 4.5–23.7.
Höga antal: 5 ex sp Hörsickan, Mölndal 18.5–2.6 (Evamaria Ferm m fl). 4 ex Eskilsby vad, Landvetter 22–27.5 (Margareta Ekedahl Karlström m fl). 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 31.5–17.6 (Leif Jonasson m fl).
60 spelande nattskärror visar på en stabil population av denna mytomspunna fågel som hör sommarnatten till. Glesbevuxna ljunghedar i Delsjöområdet med Getryggen och Brudarebacken, Hörsickan i Mölndal samt området kring Landvetter flygplats utgör säkra kort för nattskärrelyssning.
Silke Klick