Sulfåglar Suliformes

SULOR Sulidae
Höga antal: 2 632 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 2 654 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Martin Alexandersson m fl). 1 500 ex str S Vinga 29.9 (Ulf Lindell m fl). 1 556 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Mattias Pozsgai m fl).
Udda fynd: 1 1K str O Välen 15.9 (Hans Börjesson). 1 1K Krossholmen, Torslanda 18.9 (Bo Brinkhoff). 1 2K Nya Varvet, Göteborgs hamn 26.9 (Ola Wennberg). 2 ex Torslandaviken 29–30.9 (Robert Ennerfelt m fl).
Med blott 15 sulors marginal fick vi ett nytt dagsrekord för andra året i rad. Fyrsiffriga dagssummor av sulor har under 10-talet blivit så regelbundna att man nästan får gnugga sig i ögonen när man slår upp årsrapporten från 2010 och läser att högsta dagssumman det året var 210 ex. Med undantag av 2015 har vi nu haft dagssummor över 1 000 ex varje år sedan 2012.
Magnus Rahm
SKARVAR Phalacrocoracidae
Höga antal: 75 ex Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 70 ex Rörö 17.11 (Per Björkman m fl).
Något lägre antal än de senaste åren, men arten observeras fortsatt med god regelbundenhet under nästan hela året. Arten är som mest fåtalig i juni och juli och ännu har ingen häckning konstaterats. Men det behöver förstås inte betyda att arten inte har häckat; det är inte otänkbart att häckningar kan genomföras oupptäckt på de yttersta skären i norra skärgården.
Magnus Rahm
Häckningar: Fem kolonier med 685, 205, 172, 30 respektive 2 bon.
Våra storskarvskolonier tycks sakta bli större.
Magnus Rahm