Duvfåglar Columbiformes

DUVOR Columbidae
Häckningar: 1 par Torp (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Lars Erik Norbäck m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 5.4–13.5 (Ove Ferling m fl). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 16.4–14.7 (Lennart Johansson m fl). 1 par Askesby, Säve 20.4–28.5 (Christer Fält m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 7–19.5 (Tommy Järås). 1 ex Kvillen, Skändla, Hisingen 23.5 (John Thulin). 1 ex Älsjön 27.5 (Jonas Mattsson m fl). 1 ex Välen 28.5 (Jonas Mattsson m fl) 1 ex sp Västra Hisingen 1.6 (Christer Fält).
Höga antal: 35 ex Öxnäs 23.3 (Staffan Larsson).
Tre troliga häckningar rapporterade av denna svåröverblickade art. Ca nio till elva revir kan noteras utifrån tillgänglig rapportering av lägre häckningsskriterier vilket signalerar en relativt normal förekomst för området.
Ola Bäckman
Höga antal: 5 000 ex str S Slottsskogen 3.10 (Tina Widén m fl). 9 510 ex str S Brudarebacken 3.10 (Roger Eskilsson m fl). 5 200 ex str S Välen 3.10 (Hans Börjesson). 11 300 ex str S Askimsviken 11.10 (Jan Mogol).
Två tydliga och relativt sett fina toppdagar av sträckande ringduva noterades i år. För andra året i rad kunde ett femsiffrigt antal räknas in, då drygt 11 000 ringduvor sträckte förbi Askimsviken den 11 oktober, något som vi inte varit bortskämda med sedan storhetsdagarna då Smithska udden frekventerades. Även den 3 oktober kommer nära femsiffrigt med 9510 individer från Brudarebacken.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex Toltorpsdalen, Mölndal 11.6 (Jan-Eric Larsson).
Turturduva ses numera nästintill årligen i Göteborgsområdet, sedan 2010 saknas fynd endast 2012 och 2017. Årets fynd är tidsmässigt typiskt, 20 av fynden har gjorts under perioden 9 maj till 22 juni, och utgör områdets 34:e av arten totalt.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Bagaregården (Per Undeland). 1 par Kungsladugård (Robert Ennerfelt). 1 par Norgården, Öckerö (Bengt Karlsson). 2 par Horstebacke, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Järnbrott (Jan Mogol). 1 ex Kålltorp (Anton Mangsbo). 1 par Mariaplan (Robert Ennerfelt). 2 par Söderlingska parken, Majorna (Johan Svedholm). 1 par Krokslätt, Mölndal (Magnus Rahm). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 37 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 1 lokal i Härryda kommun samt 4 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 32 ex Kungsladugård 10.3 (Stefan Svensson). 60 ex Älvsborgsgatan 4.12 (Martin Oomen m fl).
Ett liknande utfall som 2017 med ca tio säkra eller troliga häckningar rapporterade. Turkduvan förefaller upprätthålla en god och stabil population i Göteborgs rapportområde med, som vanligt, en klar majoritet av fynden från området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman