Hönsfåglar Galliformes

FASANFÅGLAR Phasianidae
Samtliga: Totalt rapporterades 15 exemplar varav 2 ex på 2 lokaler i Råda, 3 ex på 1 lokal i Härryda, 1 ex på 1 lokal i Björketorp, 6 ex på 2 lokaler i Partille (möjligen avser en av lokalerna en spelplats) samt 2 ex på 2 lokaler i Vättlefjäll. 1 höna omhändertogs på Gråberget i Majorna och fördes till Fågelcentralen, men dog under transporten (gnm Tommy Järås). Spår i form av spillning på ytterligare en lokal i Björketorp och en lokal i Partille.
Återgång till en mer normal, men fortfarande bra, årssumma efter förra årets rekorduppträdande med 30 ex. Lokalerna är som vanligt belägna i de östra, skogklädda delarna av rapportområdet men det kan noteras att inga fynd gjordes i Sandsjöbacka eller Mölndal. Majorna-fyndet är såklart mycket udda, men det händer att tjädrar då och då förirrar sig långt ifrån ordinarie utbredningsområde.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hona Kolabacken, Härryda 12.4 (Erik Börjesson). 3–4 ex sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 15.4 (Johannes Löfqvist). 1 hona Landvetters flygplats 5.5 (Martin Oomen m fl). Minst 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 3.6 (Johannes Löfqvist).
Återigen ett år med mycket glest mellan orr-rapporterna. Spelplatsen vid Landvetters flygplats tycks bestå, men rapporter saknas helt från Rambo mosse och Orremossen, Vättlefjäll. Glädjande dock med orrspel på en ny lokal i östligaste Björketorp, men det kan inte uteslutas att denna/dessa orrar faktiskt satt utanför rapportområdet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sp Hög, Hisingen 6.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Öxnäs 2–9.6 (Magnus Lundström m fl).
Två vaktlar är ett för senare år normalt resultat av denna art vars uppträdande i rapportområdet under 2000-talet varierat mellan 0 och 15 exemplar. Lokalerna är mycket typiska, de allra flesta av våra vaktlar brukar dyka upp i "Bermudatriangeln" mellan Askesby, Bärby och Gunnesby samt i trakterna runt Ragnhildsholmen.
Johan Svedholm