Lomfåglar Gaviiformes

LOMMAR Gaviidae
Häckningar: 1 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2–3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 103 ex str S Kråkudden, Hönö 7.5 (Jon Håkansson). 188 ex str S Kråkudden, Hönö 16.5 (Jon Håkansson).
För vår minsta lom blev året magert. Den enda konstaterade häckningen misslyckades, och trots regelbundna skådarbesök vid andra tjärnar där lommar observerades kunde aldrig fler häckningar konstateras. Enda lilla ljusglimten är en observation av två ungfåglar i Västra Nedsjön, vilka rimligen bör ha kläckts i närområdet. Vårens sträck blev inte heller något fyrverkeri, även om det inte var onormalt dåligt.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Delsjöområdet (Leif Jonasson). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Peter Andersson). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Lilla Hålsjön, Partille (Tobias Meyer). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). 1 par Långetjärn, Härryda (Martin Oomen). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Mats Eriksson). 1 par Gingsjön, Björketorp (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Oj, vad storlommar det häckade i området under 2018! Tio konstaterade häckningar är en rejäl putsning av det tidigare rekordet på sju häckningar som konstaterats flera gånger under 10-talet. Lite smolk i glädjebägaren är att häckningsframgången inte var så god. Närmare hälften av häckningarna tycks ha misslyckats helt.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 27.1 (Hans Petersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Martin H Horny m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Roger Eskilsson m fl).
Med totalt tre fynd kan man ana att uppträdandet av svartnäbbad islom har stabiliserats på en lägre nivå än för fem till tio år sedan då årssummor över tio exemplar noterades flera gånger. Jämfört med 90-talet och tidigare är dock tre fynd riktigt bra, men den jämförelsen kompliceras av att skådarnas uppträdande kanske har ändrats väl så mycket som islommarnas.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Jon Håkansson). 1 ad str NV Kråkudden, Hönö 4.6 (David Armini). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.6 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Tre fynd är normalt för vitnäbbad islom. Det första fyndet gjordes under förväntad tid när vårsträcket pågår som bäst. De två junifynden är mer anmärkningsvärda. De var faktiskt de allra första sommarfynden av arten i rapportområdet. Nu saknas endast juli- och augustifynd för att arten ska ha observerats i samtliga årets månader.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str N Kråkudden, Hönö 7.5 (Jon Håkansson).
Denna islom i sommardräkt fick lämnas obestämd eftersom näbben inte kunde studeras ordentligt. Möjligen kan man satsa en femkrona på att det var samma islom som passerade åt andra hållet dagen därpå, då med lysande vit näbb.
Magnus Rahm