Hökfåglar Accipitriformes

FISKGJUSAR Pandionidae
Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 6 ex str S Brudarebacken 15.9 (Roger Eskilsson). 5 ex Torslandaviken 24.6 (Magnus Persson). 5 ex Välen 1.9 (Hans Börjesson). 5 ex str S Askimsviken 1.9 (Jan Mogol).
Vi har fortsatt en stabil population i området östra delar. Tyvärr verkade ett av paren misslyckas med sin häckning, men i ett annat revir sågs hela tre ungar i boet. 5 ex samtidigt födosökande vid Torslandaviken får anses som ett anmärkningsvärt högt antal.
Per Björkman
HÖKARTADE ROVFÅGLAR Accipitridae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Delsjöområdet 25.5 (Johan Bergquist). 1 par Torslanda 2.6 (Magnus Persson). 1 par Hultet, Björketorp 24.6 (Johannes Löfqvist). 1 par Hög, Hisingen 29.6 (Tommy Järås). 1 par Eklanda, Mölndal 20.7 (Per-Anders Svensson). 1 par Kvibergsfältet 27.7 (Mikael Forsman). 1 par Slapperhult, Härryda 7.8 (Johannes Löfqvist).
Höga antal: 50 ex str S Brudarebacken 1.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 44 ex S Smedstorps ängar, Björketorp 26.8 (Johannes Löfqvist).
Årets sex rapporterade revir får anses som ett gott resultat. Att hitta bivråksbon är dock svårt, då arten är mycket diskret vid häckningsplatsen. Årets höga antal har en bit upp till rekordet från den 26 augusti 2014, då hela 142 bivråkar noterades sträcka söderut vid Smedstorps ängar.
Per Björkman
Samtliga: 1 5K+ Torslandaviken 3–6.3 (Christer Fält m fl). 1 2K– str S Råda kyrka, Härryda 20.10 (Martin Oomen m fl). 1 1K+ Fridhems gammelskog, Hisingen 27.10 (Per Lundgren m fl). 1 ex str SO Partille golfbana 28.10 (Tobias Meyer). 2 ex str SO Brudarebacken 28.10 (Magnus Rahm). 1 ex Skogome, Hisingen 28.10 (Richard Petersson). 1 ex str S Delsjöområdet 28.10 (Anton Mangsbo). 1 ex str SO Brännås, Mölndal 28.10 (Johan Tallnäs). 1 2K– str V Öxnäs 15.12 (Per Björkman m fl).
Årets nio fynd rör sig med sannolikt om 5–6 individer. Det fynd som sticker ut är den äldre kungsörn som uppehöll sig utanför Torslandaviken under tre dagar i mars månad, annars är fyndbilden normal med en ansamling av observationer i slutet av oktober.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Mölnlycke (Pär Lydmark). 1 par Delsjöområdet (Roger Eskilsson). 1 par Bergum (Johan Svedholm). 1 par Landvetter (Barbro Björkman m fl).
Senast det rapporterades en konstaterad häckning var 2013. Troligen rör sig alltför få skådare ute i skogsmarkerna under sommaren för att bon av duvhök ska kunna hittas.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Troliga häckningar: 1 par Hårssjön (Tobias Meyer). 1 par Sagsjön, Kållered (Lars Persson). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Bo Brinkhoff). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Svankällan (Per Lundgren). 1 par Åleviken, Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen).
Den torra sommaren kan ha varit en av orsakerna att häckningsframgången för våra bruna kärrhökar uteblev, eftersom inga rapporter om utflugna ungar föreligger. Annars verkar populationen vara stabil på 5–6 par i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: 1 hane Öxnäs–Bärby (Tommy Järås m fl) 19.1–25.2. 1 honfärgad Kalshed, Säve 24.1 (Magnus Kinell). Vår: Sammanlagt 20 ex 3.3–2.5. Höst: Sammanlagt ca 75 ex 13.8–27.11. December: 1 honfärgad Kippholmen 17.12 (Lars Persson). 1 ex Torslandaviken 27.12 (Joakim Cederlund).
En helt normal fyndbild för arten i rapportområdet. De sommarfynd som gjordes 2017 och 2015 får räknas som undantag.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Torslandaviken 2.9 (Stefan Svanberg).1 1K Torslandaviken 7.9 (Ola Wennberg). 1 1K hane Öxnäs 10.9 (Fredrik Larsson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 10.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K hane Öxnäs 18.9 (Magnus Persson m fl).
Efter den första stäpphöksinvasionen hösten 2011 har vi kunnat glädja oss åt ett antal fåglar varje höst, främst under september månad. Årets fem fynd får därmed anses som ett normalt antal för senare år.
Per Björkman
Troliga häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist m fl).
I år får vi nog ändå säga att vi har röd glada som häckningsfågel i rapportområdet, även om inget bo hittades eller några ungfåglar sågs. Under hela sommaren observerades ett par i ett mycket lämpligt häckningsområde i östra delen av Härryda kommun.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Bergum 21–24.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex Kippholmen, Björlanda 8.8 (Bo Brinkhoff).
Trots att den bruna gladan likt sin röda kusin har en uppåtgående trend i landet är arten inte årlig i vårt rapportområde. Fynd saknas både år 2015 och 2016 och första fyndet i området gjordes så sent som år 2001. 2017 gjordes dock hela fem fynd och tillsammans med årets två fynd är vi uppe i totalt 19 fynd i området. Av årets fynd är juniobsarna även intressanta ur häckningssynpunkt.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 2K– Askesby 9.8 (Lennart Larsson).
I år var det snålt med sommarobsar av havsörn i området, de senaste åren har minst tre observationer gjorts. De fåglar som besöker Västkusten under vinterhalvåret består till stor det av ryska örnar och de drar norrut i april och dyker upp igen under september–oktober.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 40 ex 1.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 28 ex 8.9–26.12.
Efter ett magert fjolår är antalen något högre i år. Antalsvariationerna påverkas så klart av hur sträng eller mild vintern är.
Per Björkman