Stormfåglar Procellariiformes

NORDSTORMSVALOR Hydrobatidae
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S Vinga 22.9 (Lennart Fahlgren m fl).
Stormen Knud som drog in över Västsverige den 21 september tryckte in en stormsvala till kusten. Observationerna vid Kråkudden och Vinga gjordes med en och en halv timmes mellanrum och huruvida det var en eller två individer kan man förstås bara spekulera i, men med tanke på hur ovanlig arten är följer vi försiktighetsprincipen och bedömer det som en (1) individ. För den som vill se stormsvala i göteborgskt farvatten krävs en god portion tur samt västvind eller en högtalare. De totalt 14 fynden fördelar sig ganska jämnt från juli till januari. Sensommarens fynd utgörs främst av fåglar som lockats med bandspelare nattetid, medan det senare på året har varit i princip full storm som gällt. Exempel på stormsvalestormar är Gudrun 2005, Yoda 2011 och nu alltså Knud 2018.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 15.9 (Per Norlin). 1 ex str S 20.9 (Jon Håkansson). 1 ex str S 21.9 (David Armini). 10 ex str S 22.9 (David Armini m fl). 1 ex str 23.9 (Bjarne Hallman). Vinga: 1 ex str S Vinga 12.9 (Stefan Svanberg m fl). 9 ex str S 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
Minst 16 exemplar är högsta antalet sedan 2011 då 37 exemplar kunde räknas. Några rejäla blåsväder är förstås orsaken.
Magnus Rahm
LIROR Procellariidae
Höga antal: 306 ex str S Vinga 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 317 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl).
Dagssummor om över 300 ex noteras inte varje år, senast det begav sig var faktiskt 2014. Ofta noteras de högsta antalen i andra halvan av september, något tidigare än havssulans topp som snarare brukar ligga i början av oktober, även om sådana resonemang gärna handlar om genomsnitt över flera år eftersom uppträdandet varierar kraftigt med väderläget.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.9 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Mattias Pozsgai m fl).
Femte året i rad med fynd av detta artpar innebär en rekordlång serie. Årets fynd gjordes lite senare på året än vanligt. Faktum är att dessa två fynd är septemberfynd nummer två och tre i området, men därutöver finns även tre oktoberfynd.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 28.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 1 ex str N 15.9 (Per Norlin). 2 ex str S + 1 ex str N 20.9 (David Armini m fl). 3 ex str S 26.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 2.10 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Hyppeln 23.9 (Peter Keil). 2 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl).
14 ex fördelade på 8 obsdagar gör 2018 till ett ganska svagt år, även om 9 ex år 2017 var värre. Januarifyndet var det första sedan 2005.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 3.6 (David Armini). 6 ex str S 18.6 (David Armini). 12 ex str S 19.6 (David Armini m fl). 1 ex str S 21.7 (Martin Alexandersson). 9 ex str S 24.8 (David Armini). 49 ex str S 11.9 (David Armini m fl). 7 ex str S 12.9 (David Armini m fl). 2 ex str S 22.9 (David Armini m fl). 1 ex str S 29.9 (Börje Scharin). 1 ex str S 30.9 (Per Björkman m fl). Övriga lokaler: 2 ex str S Brevik, Öckerö 11.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Vinga 22.9 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S Vinga 29.9 (Ulf Lindell).
Totalt 89 ex är nytt årsrekord för området. Summan domineras av det oerhört anmärkningsvärda antalet om 49 ex som räknades på kvällen den 11 september. Historiskt sticker fyndet ut genom att inte bara vara nytt svenskt dagsrekord, utan att också vara fenologiskt avvikande. Sedan tidigare finns 13 fynd av 10 ex eller fler från Göteborgsområdet. Dessa har gjorts under perioden 8 juni–17 augusti, med viss tyngdpunkt i andra halvan av juli. Årets rekordantal ligger alltså drygt tre veckor senare än slutet på toppen. Givet dessa omständigheter tycks det rimligt att många av lirorna flög i stora cirklar och därmed dubbelräknades. Det är förvisso alltid en risk när det gäller havsfåglar, vilket i praktiken omöjliggör antalsbedömningar. Eftersom vi tidigare aldrig har tagit hänsyn till risken för dubbelräkning har vi valt att publicera det antal som observatörerna räknade.
Magnus Rahm