Falkfåglar Falconiformes

FALKAR Falconidae
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Galterö. 1 par Smögholmen. 1 par Sjumansholmen. 1 par Lökholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Saltkälen, Billdals skärgård. 1 par Sockertoppen, Billdals skärgård (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Volvo Sörred. 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Gullö norra strand. 1 par Ingebäcks älvstrand. 1 par Volvo Tuve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björsbo, Bergum. 1 par Trädet, Säve. 1 par Bergums k:a (samtliga Tommy Järås). 1 par Fiskebäck (Gösta Olofsson). 1 par Ardalsberget, Torslandaviken (Johan Svedholm). 1 par Skogomedammen (John Thulin). Mölndal: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm). Öckerö: 1 par Rördammen (Thomas Karlsson).
21 noterade häckningar är det bästa resultatet sedan 2009 då 26 häckningar inrapporterades.
Per Björkman
Samtliga: 1 hona str S Brudarebacken 1.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K rast Galterö 16.9 (Linus Westlund m fl).
Likt förra året gjordes två fynd av aftonfalk, men i motsats till då gjordes dessa i år under hösten. Sedan 2000 har vi haft fynd i princip vartannat år av arten i rapportområdet. Innan dess hade endast två fynd gjorts.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 8 ex 4.4–1.5. Höst: Sammanlagt ca 97 ex 23.8–20.10.
Ett något lägre antal stenfalkar än normalt noterades under våren, medan hösten uppvisar antal helt i paritet med fjolåret. Inga fynd sticker heller ut tidsmässigt.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 3 ex Hårssjön 13.5 (Ove Ferling). 2 ex Sagsjön, Kållered 13.5 (Ove Ferling). 1 par Landvetter flygplats 18.5 (Henrik Nilsson). 1 ex Skatte mosse, Björketorp 3.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Solängen, Mölndal 3.6 (Lars Eric Rahm). 1 ex Sävedalen 19.6 (Erik Ahlgren). 1 ad Västra Nedsjön, Hindås 16.7 (Elon Wismén). 1 ex Hultet, Björketorp 22.7 (Elon Wismén). 1 ex Slapperhult, Härryda 22.7 (Elon Wismén).
Sommarfynden fortsätter att vara många och i år gjordes även observationer av par i lämplig häckningsbiotop, men någon häckning kunde inte konstateras.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Mölndals kommun. 1 par Göteborgs kommun.
Det är glädjande att kunna konstatera att vi fortsätter att ha häckande pilgrimsfalkar i rapportområdet. Och som det ser ut, finns potential till att ytterligare något par skulle kunna häcka framöver, eftersom vi även har ickehäckande falkar som regelbundet ses under häckningstid.
Per Björkman