Ugglefåglar Strigiformes

UGGLOR Strigidae
Häckningar: I de sju aktiva revir som har konstaterats i rapportområdet lyckades två par få ut fyra ungar (Peter Strandvik m fl).
Dålig tillgång på gnagare gjorde 2018 till ett magert år både sett till antal aktiva revir och flygga ungar.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Kallhed, Björlanda 1.11 (Giedre Jirvell).
Ett fynd av lappuggla vid Kippholmens lekplats rapporterades sent och utgör det sjätte i rapportområdet. Senast en lappuggla sågs i vårt område var 2016, och dessförinnan 2012. Denna glädjande utveckling av mer frekventa fynd ligger helt i linje med ugglans spridning till mer sydliga trakter, både vad gäller omkringströvande fåglar som denna och häckande par i storskogen.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 18.3–2.4 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sp Orremossen, Landvetter 2.4 (Margareta Andersson m fl). 1 ex Hög, Rödbo 14.10 (Tommy Järås). 1 ex Välen 15–17.10 (Uno Unger m fl). 1 ex Hisingsparken 28.10–18.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Jonsered 30.10–16.12 (Gun Andersson m fl). 1 ex Härlanda tjärn 5.11–9.12 (Leif Jonasson m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 7.11 (Carina Håkansson). 1 ex Sandsjöbacka naturreservat 8.11 (Jonas Mattsson m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 15.11–3.12 (Martin Kjerrulf m fl). 1 ex Kvibergsfältet 22.12 (Mikael Forsman). 1 ex Fräntorp 25.12 (Leif Jonasson).
Inga konstaterade häckningar och spelande ugglor på två lokaler är inget lysande utfall. De tio höst- och vinterfynden på lika många lokaler är ungefär vad vi brukar få i rapportområdet, men då några av dessa etablerade vinterrevir kunde många skådare glädjas åt fina närobsar på denna lilla tuffing.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Välen 20.10 (Stefan Svanberg m fl).
Årets enda fynd av pärluggla gällde inte en omhändertagen skadad fågel som flera gånger under de senaste åren. Istället hittades den i ett träd på Hultåsen i Välen, till stor glädje för de tillströmmande skådarna. Spelande pärluggla har däremot inte hörts i rapportområdet sedan 2010.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.1 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Bärby, Säve 17.2 (Mats Raneström). 1 ex Torslandaviken 3–5.3 (Magnus Persson m fl). 1 ex Kårholmen 4.3 (Jan Mogol). 1 ex Färjenäsparken 9.3 (Gunnar Valinder). 1 ex Torslandaviken 13.3–5.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Öxnäs 22.3 (Ulf Persson m fl). 1 ex Säve flygplats 25.3 (Tommy Järås). 1 ex Skändla 23.5 (John Thulin). 1 ex Torslandaviken 8–18.11 (Stefan Svanberg m fl).
De senaste åren har häckning av hornuggla inte varit årlig i vårt område, och inte heller 2018 kunde någon häckning konstateras. 10 fynd av 10 ex är något mer än tidigare år, men totalantalet kan vara både högre och lägre då hornugglor setts sporadiskt under vissa perioder vid Torslandaviken.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).
Övriga fynd: 1 ex Svensby, Säve 13–29.1 (Mathias Theander m fl). 1 ex Torslandaviken 17.2–10.4 (Lars Persson m fl). 1 ex Brudarebacken 8.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 13.4–1.5 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex. Torslandaviken 4–18.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Galterö 29.4 (Jon Hessman). 1 ex Landvetters flygplats 28.5 (Henrik Nilsson). 1 ex Nordre älvs fjord 30.5 (Mats Raneström). 1 ex Ragnhildsholmen 5.10 (Tom Ekman). 1 ex Hyppeln 6.10 (Manne Strömbäck). 1 ex Torslandaviken 7.10 (Conny Palm m fl). 2 ex Vrångö 13.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Horstedammen, Öckerö 17.10 (Daniel Laveson). 1 ex Änggårdsbergen 31.10 (Johan Ennerfelt). 1 ex Vinga 18.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Slottsskogen 18.11 (Tina Widén).
Visserligen har häckning av jorduggla varit misstänkt några gånger genom åren men konstaterade häckningar finns det bara två i rapportområdet, nämligen 1982 och 1973, även dessa i södra skärgården. Vi får alltså gå tillbaka hela 36 år för att hitta den senaste konstaterade häckningen i rapportområdet vilket gör årets häckning med minst 2 flygga ungar smått sensationell och mycket glädjande. Inga ytterligare sommarfynd gjordes. Antalet övriga fynd var tämligen normalt, åtta fynd vardera under vår respektive höst.
Silke Klick