Pelikanfåglar Pelecaniformes

IBISAR Threskiornithidae
Samtliga: 2 3K+ Torslandaviken 22.5 (Ola Wennberg). 2 ex förbifl Galterö 2.6 (Ulf Elmqvist). 2 ex Torslandaviken 6.6 (Otto Minas).
Tre observationer gjordes av, vad man får anta, samma två skedstorkar. Det blir områdets andra fynd. Det första gjordes i Torslandaviken 2016 och det ska bli spännande att se om skedstork kan tänkas bli en mer regelbunden gäst i området framöver.
Magnus Rahm
HÄGRAR Ardeidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 9.4–5.6 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Torslandaviken 29.7 (Christer Fält).
Övriga fynd: Upp till 3 ex Torslandaviken 3.1–8.4 (Jan Hellström m fl). 1 ex Öxnäs 17.2, 22.2 och 13.3 (Anders Malmsten m fl). 1 ex Gullö, Säve 25–26.2 (Magnus Lundström m fl). 1 ex Tjolme sund, Öckerö 4.3 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Välen 28.3–1.4 (Hans Börjesson m fl). Upp till 2 ex Torslandaviken 16.9–28.12 (Roland Berndtsson m fl).
I vanlig ordning tutades det i Hårssjön. Annars var det Torslandaviken som utmärkte sig med en mängd observationer av tysta drommar, i år till och med vid ett tillfälle mitt i sommaren. Ett annat russin i årets fyndkaka utgör drommen på Öckerö i början av mars. Det var faktiskt det första skärgårdsfyndet på hela 2000-talet.
Magnus Rahm
Häckningar: Kolonin på Ängesholmen, Styrsö var aktiv (Johan Ennerfelt m fl). 7 aktiva bon Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Den lilla Knipareds-kolonin tuffar på i stort sett i oförändrat skick och på Ängesholmen håller hägrarna alltjämt ställningarna utan att någon fågelrapportör riktigt vet hur många där faktiskt häckar.
Magnus Rahm
Samtliga: Torslandaviken: 1 ex 10–11.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex 4.9 (Ola Wennberg). 1 ex 29.9 (Leif Bergendal). 1 ex 12.10 (Ola Wennberg m fl). 2 ex 15.10 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex 1–17.11 (Örnulf Asker m fl). Övriga lokaler: 1 ex Välen 2–3.9 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Slottsskogen 7.9 (Tina Widén). 1 ex Hökälla 17.10 (Daniel Tingdahl).
Det gjordes många observationer i Torslandaviken under hösten och det är inte lätt att reda ut hur många individer som var inblandade. Men det är kanske mest av akademisk betydelse för arten som verkar bli ett stående inslag i den svenska häckfågelfaunan, även om vårt område än så länge får nöja sig med ströobservationer.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 6.5 (Nico Fröhberg).
Områdets nionde fynd blev en snabb visit i början av maj, det vill säga den månad när man bör ha störst chans att hitta en silkeshäger i Sverige.
Magnus Rahm