Praktfåglar Coraciiformes

KUNGSFISKARE Alcedinidae
Häckningar: 1 par Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Noterades i Björlanda vid Långholmen (Hans Utterberg).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes 8 fynd av 9 ex på ytterligare lokaler.
Det är andra året i rad som en häckning kunde konstateras, vilket är mycket glädjande. Allt tyder på att paret fick ut två kullar med ungar. Antalet övriga fynd är lägre än tidigare år men ändå normalt med avseende på årliga fluktuationer.
Silke Klick