Hackspettartade fåglar Piciformes

HACKSPETTAR Picidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Bovik, Björkö 29.4 (Peter Hamrén). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 30.4–1.5 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex sp Råhult, Partille 12.5 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 12.7 (Mats Bjersing).
Inga häckningar kunde konstateras även om tytor observerades på tidigare häcklokaler på Björkö och kring Sisjöns skjutfält och Hills golfbana. Under den ganska koncentrerade period då göktytan anländer gjordes 14 typiska fynd (21 april – 19 maj) på lika många, oftast kustnära, lokaler. Dessa tytor kan ropa intensivt men de stannar bara en kort tid och drar sedan vidare. Sommar och höst gjordes 7 fynd på 7 lokaler. Dessa siffror styrker en uppåtgående trend för beståndet av göktytor i landet, även om de inte väljer vårt rapportområde för häckning, eller så undgår de upptäckt.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Kristofer Holmsten m fl). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Änggårdsbergen (Otto Minas). 1 par Härlanda tjärn (Per Österman). 1 par Skatås (Marie Mattsson). Troliga häckningar: 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Rya skog (Bo Brinkhoff). 1 par Gunnared (Hans Tingman m fl). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare drygt 40 lokaler.
Fem konstaterade häckningar och ytterligare några troliga häckningar ligger lite i underkant jämfört med tidigare års resultat. Häckningar är inte helt lätta att upptäcka, och eftersom ropande/revirhävdande hanar förekom i liknande antal som de senaste åren bedöms populationen som stabil.
Silke Klick